Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

Tereza Toufarová vystudovala elektrotechnickou fakultu VUT v Brně a řízení sboru na Janáčkove akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Lubomíra Mátla. 
Jejím domovským sborem se stala Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, kde působila nejprve jako zpěvačka, korepetitorka a později převzala roli druhé sbormistryně. S Kantilénou nastudovala a provedla řadu moderních i renesančních děl a v dirigentské roli vystoupila například na festivalu Smetanova Litomyšl.
Z dalších těles spolupracovala například s Pěveckým sdruzením moravských učitelů, souborem Hradišťan nebo se Smíšeným sborem Kantiléna, a to nejen v roli dirigentské, ale i v pozici hudebního režiséra.
Od ledna roku 2017 spolupracuje se souborem Virtuosi di Mikulov. K významným akcím této sezóny patří účast na sborovém Festivalu v Nechanicích a vystoupení na slavnostní mši při příležitosti uložení předků Dietrichsteinů do rodové hrobky.
 

Jan Svoboda studoval na brněnské konzervatoři hru na violu pod vedením prof. Aloise Moráně a ukončil ho absolventským výkonem v Besedním domě provedením Rhapsody Concerto Bohuslava Martinů a Mozartovy Koncertantní symfonie Es dur pro housle a violu za doprovodu orchestru konzervatoře. Vysokoškolské studium na JAMU mu nebylo pro nevhodný kádrový posudek umožněno a v oboru vedení sboru a kompozice je autodidakt. V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků absolvoval na Konzervatoři v Brně roční dirigentský a kompoziční kurz.
Čtyři roky byl členem  školního Moravského komorního orchestru, který vedl PhDr. Zbyněk Mrkos, dlouholetý organizátor sborového zpěvu. V letech 1977 až 1979 byl členem Filharmonie Brno a působil jako violista ve Filharmonii B. Martinů ve Zlíně. V roce 1982 odešel do Filharmonie Hradec Králové, kde nejprve působil jako zástupce vedoucího skupiny viol, od roku 1987 pak jako umělecký ředitel. V téže době také studoval na Právnické fakulty University Karlovy; studium však pro živnostenské zaneprázdnění nedokončil.
Aktuálně působí jako učitel v Základní umělecké škole ve Znojmě na pobočce Božice. Od roku 2008 je sbormistrem Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ve Znojmě a od roku 2014 vede Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka v Moravském Krumlově.
V kompoziční praxi se věnuje zejména úpravám lidových písní pro žákovské instrumentální soubory a upravuje písně i pro pěvecké sbory.
Publikuje i poezii, vydal dvě sbírky: První až třicátá třetí a Čas je možnost.


 


 

Přehled všech sbormistrů, kteří se podíleli na vedení sboru Virtuosi di Mikulov:

Martin Franze studoval na brněnské konzervatoři dirigování u Evžena Holiše a je absolventem v oboru sólový zpěv (ped. vedení Irena Hýlová). Na Janáčkově akademii múzických umění je absolventem v oboru dirigování sboru (ped. vedení doc. Lubomír Mátl). Byl členem Českého filharmonického sboru Brno a jako zpěvák i dirigent spolupracuje s mnoha dalšími soubory na koncertech i studiových natáčeních.
V roce 1996 založil ansámbl Musica da camera Brno, se kterým doposud absolvoval více než sto koncertů a natočil dva kompaktní disky. V letech 2010-2016 byl sbormistrem Smíšeného sboru Kantiléna a od roku 2013 je uměleckým vedoucím vokálního ansámblu OctOpus Vocalis.
Příležitostně se věnuje komponování se zaměřením na sborovou literaturu.
Info: www.martin-franze.cz
Sbormistrem Virtuosi di Mikulov byl v letech 1997-2002 a 2003-2005 a 2012-2016

Martina Kirová   absolvovala dirigování sboru na JAMU v Brně. .Je dirigentkou smíšeného pěveckého sboru Gaudeamus Brno, Vachova sboru moravských učitelek a přípravných oddělení ZUŠ Jaroslava Kvapila.

Zuzana Kadlčíková Pirnerová absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor sbormistrovství (prof. Lumír Pivovarský) a Hudební výchova pro SŠ a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor dirigování sboru (prof. Lubomír Mátl)a dirigování orchestru (prof. Rostislav Hališka). 

Od roku 2008 je ve stálém angažmá v Moravském divadle Olomouc a byla zde i několikrát pověřena dirigováním operních představení. V letech 2005–2007 byla sbormistryní Kantilény, sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno.
Sbormistryní a uměleckou vedoucí smíšeného sboru Virtuosi di Mikulov byla v letech 2005–2012, natočila se sborem 2 CD a nastudovala mj. tato díla: A. Dvořák/Svatební košile, Te Deum, L. Janáček/Otčenáš C. Orff/Carmina Burana, Z. Pololáník/Missa Solemnis a G. Verdi/Requiem.
V roce 2011 získala ocenění Sbormistr Junior a založila v Brně profesionální pěvecký Ansámbl Forte.
V říjnu 2013 debutovala jako dirigentka v Národním divadle Brno s operou Sen noci svatojánské (B.Britten).

Hana Matušková
Studentka JAMU, zastoupila Martina Franzeho v době, kdy končil studia (2002-03).

Ladislav Straka
Profesor gymnázia Břeclav. Pomohl splnit závazky sboru v době personální krize na konci roku 2000.

Petr Špaček
Student JAMU, nyní sólista opery v Olomouci, první sbormistr (1996-97).

Helena Halířová - Supová
Absolventka brněnské konzervatoře, koncertní pěvkyně, první hlasová poradkyně (1996-97).

TOPlist