Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 16'
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově
Pod záštitou starosty města Mikulova Rostislava Koštiala

2.- 4.9. 2016

 

 

PROGRAM FESTIVALU

ZAHAJOVACÍ KONCERT | Farní kostel sv. Jana  Křtitele v Mikulově |pátek 2.9.2016 v 19.30hod.

Účinkující:
Komorní smíšený sbor Kantila Křtiny (CZ) | dir. Lukáš Sotolář
Virtuosi di Mikulov (CZ) | dir. Martin Franze
Lenka Cafourková | soprán
Karel Klimeš | bas
Santini String Quintet | Kamila Burdová 

Dirigent | Lukáš Sotolář

Zdeněk Král

Missa Brevis

 

ÚČINKUJÍCÍ

image

 

KOMORNÍ SMÍŠENÝ SBOR KANTILA, KŘTINY
 
byl založen v roce 1970 několika nadšenci ve Křtinách u Brna, malé obci nacházející se ve známé přírodní rezervaci Moravský kras. Prvním sbormistrem se stal ing. Alois Švenda, v roce 1978 převzal starost o uměleckou úroveň sboru Bohuslav Navrátil. Pod jeho uměleckým vedením získávala Kantila postupně jméno nejen v regionu ale také v zahraničí. Od roku 2002 se ujal uměleckého řízení Kantily Lukáš Sotolář, který je navíc členem hudebního sdružení „Virtuosi di Moravia“ a hraje na varhany v mariánské bazilice ve Křtinách. KANTILA soustavně a cílevědomě vyhledává nové talenty a průběžně tak doplňuje počet svých zpěváků, kterých je v současné době zhruba čtyřicet. Činnost sboru je stále velmi různorodá, zahrnuje mimo běžné koncerty také účast při různých slavnostních příležitostech, tématická vystoupení nebo velikonoční a vánoční koncerty.

 

SETKÁNÍ | Rajská zahrada mikul. gymnázia | sobota 3.9. v 19.00hod.

Účinkující:

Fermáta Moravská Třebová | dir. Antonín Havelka

Festivia Chorus Velká Lhota u Dačic | dir. Jitka Čudlá

La Grande Bande Praha | dir. Matěj Kroupa

Vox Novus | dir.Petra Nová

Adilo Gruzie | dir.Shota Migriauli

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageSmíšený pěvecký sbor Fermáta

založený v roce 1995 panem učitelem Mgr. Luďkem Klimešem, vznikal postupným rozšiřováním dětského sboru ZUŠ v Moravské Třebové o dospělé zpěváky. Pěvecký sbor se krátce po svém založení začal intenzivně podílet na společenském a duchovním životě ve městě i za jeho hranicemi. Kromě četných vystoupení na veřejnosti, vánočních a školních akcích, náš soubor pravidelně navštěvuje přátele  v partnerských městech v německém Staufenbergu a holandském Vlaardingenu. Zúčastňujeme se zejména nesoutěžních sborových festivalů a společných koncertů u našich blízkých pěveckých sborů. Sbor FERMÁTA je spoluzakladatelem, a v prvopočátku i organizátorem, festivalu sborového zpěvu Moravskotřebovské arkády. Zpíváme tradiční sborový repertoár, úpravy lidových písní, spirituály, duchovní hudbu, písně populární hudby  od Osvobozeného divadla přes Elvise Presleyho a Beatles až po Leonarda Cohena. 
Od roku 2003 je sbor FERMÁTA veden jako samostatné občanské sdružení. V roce 2004 převzal dirigentskou taktovku zakládající člen sboru a toho času aktivní zpěvák pan učitel Mgr. Antonín Havelka. V současné době vede sbor, za přímé spolupráce předešlého sbormistra,  paní učitelka Mgr. Patra Burdová. 
 

imageFestivia Chorus Velká Lhota u Dačic 

Sbor, kde vládne humor, radost, vtip a pohoda – tak by se dal přeložit náš název. Jsme komorní pěvecký sbor z pomezí Jižních Čech a Vysočiny. Naši zpěváci jsou z okolí Dačic, Telče, Studené a Počátek. Zázemí máme v malé vesničce Velká Lhota. Zde se nachází unikátní Evangelický toleranční areál, v jehož horním kostele pravidelně zpíváme a pořádáme zde i další akce – Velkolhoteckou koncertní sezónu. V letošním roce probíhá již 12. ročník.
Festivia Chorus v roce 2004 založila a stále vede MgA. Jitka Čudlá, která vystudovala dirigování sboru na JAMU v Brně. Naší prioritou je radost z hudby, rozvoj muzikality a kvalitní hlasová výchova. Koncertujeme v České republice, na Slovensku, v Holandsku, Švýcarsku a Rakousku. Natočili jsme 2 profesionální profilová CD, Zpívání pro potěchu duše a Deset let radosti. Rádi se přátelíme s podobnými sbory a účastníme se sborových festivalů. Každé dva roky pořádáme ve Velké Lhotě festival Dostalíkovo sborové jaro. Zřizovatelem pěveckého sboru Festivia Chorus je Kulturní spolek Velká Lhota.
 

 

imageLa Grande Bande Praha

Sbor La Grande Bande pod vedením hudebního skladatele a violisty Matěje Kroupy vznikl v roce 2004 v Praze. Hudební těleso má široký repertoár zahrnující jak díla významných světových (J. S. Bach, W. A Mozart, A. Bruckner,  F. Poulenc, A. Pärt), tak i českých skladatelů (J. D. Zelenka, B. M. Černohorský, A. Dvořák, P. Bořkovec, Z. Lukáš), provádí také skladby svého sbormistra. Sbor spolupracuje s dalšími hudebními tělesy (Tap tap orchestra, Lamborghini quartet) či divadly. Vystupuje při nejrůznějších příležitostech, jako jsou například vernisáže, na mnohých akcích, ale dává i samostatné koncerty; pravidelně zpívá při bohoslužbách na kůru kostela sv. Štěpána, někdejšího působiště Antonína Dvořáka. Většina členů sborů se nezabývá zpěvem profesionálně, všichni však mají zálibu v muzice a radost ze společně stráveného volného času. Více na www.lagrandebande.cz.
 

 

imageAdilo Gruzie

Soubor byl založen v roce 2013. V průběhu své umělecké kariéry se často podílel na charitativních projektech a mezinárodních festivalech pořádaných na území Gruzie. Je majitelem různých cen a diplomů. Ensemble «ADILO» je jediným čistě performer Folkling a gruzinských gorotských melodií.


ZÁVĚREČNÝ KONCERT | Kostel sv. Jana  Křtitele v Mikulově | 4.9.2016 v 15 hod.

Účinkující:
Vox Novus České Budějovice
Dirigent | Petra Nová

 

image

Vox Novus České Budějovice

 

Ženský pěvecký sbor Vox Novus vznikl zcela neplánovaně a spontánně na sklonku jara v roce 2012, aby doplnil volná místa v autobuse při zájezdu Canzonetty do makedonského Ohridu.Po prvotním úspěchu v Ohridu, kdy se tenkrát ještě pod názvem Komorní sbor Canzonetty umístil po dvou měsících práce na hranici mezi stříbrem a zlatem, bylo jasné, že stojí za to v činnosti pokračovat.Za krátkou dobu své existence přesvědčil Vox laickou i odbornou veřejnost o své lásce k hudbě a sborovému zpívání, což dokládají další úspěchy na národní i mezinárodní úrovni. V průběhu tří let se sice částečně obměnilo složení sboru, ale základní myšlenka zpívat s chutí a co nejlépe přetrvává.V repertoáru má sborové skladby doby renesanční, barokní, klasické, romantické, ale i hudbu soudobých skladatelů a úpravy lidových písní.

 

TOPlist