Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 15
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově
Pod záštitou starosty města Mikulova 
Rostislava Koštiala
4.-6.9. 2015
 

 

PROGRAM FESTIVALU

ZAHAJOVACÍ KONCERT | Kostel sv. Václava v Mikulově  | Pátek 4.9. v 19.30hod.

Účinkující:
OctOpus Vocalis
Dirigent | Martin Franze

 

imageOCTOPUS voCalis (CZ)

Jádrem ansámblu OctOpus Vocalis je osm zpěváků a umělecký vedoucí, který se také občas ke zpěvu přidá. Repertoár souboru není vymezen žádným obdobím ani žánrem. Vzhledem ke komornímu obsazení se často věnuje skladbám z období renesance, baroka a 20./21. století, ale zabrousí také do kvalitní populární hudby a jazzu.
    Většina členů se poprvé setkala v dětském sboru Kantiléna pod vedením Ivana Sedláčka. Od té doby spolupracovali na mnoha projektech, ať už v rámci větších hudebních těles, komorních ansámblů či sólových vystoupení. Rozhodnutí zpívat společně v sólově obsazeném ansámblu pramení především z možnosti interpretovat zajímavé skladby z domácího i světového repertoáru a chuti experimentovat s kompozicemi, jež jsou původně určené pro větší obsazení; v sólovém podání však získávají mnohdy nový rozměr a souvislosti.
    OctOpus Vocalis pravidelně vystupuje na sólových recitálech i v rámci hudebních festivalů. V roce 2014 mimo jiné uvedl na Velikonočním festivalu duchovní hudby v Brně v české premiéře Responsoria Tenebrae polského skladatele Pawla Lukaszewského.
 
Soprán: Dana Toncrová  |  Lenka Herzanová 
Alt: Linda Nepivodová  |  Lucie Kořínková 
Tenor: Ivan Nepivoda  |  Jakub Herzan 
Bas: Vít Starka  |  Petr Janovský 

Umělecký vedoucí: Martin Franze 

Webové stránky ansámblu: www.octopusvocalis.cz

Program:
Henry Purcell – Hear my prayer, O Lord
Antoine Brumel – Liber scriptus (Sequentia „Dies irae”)
William Byrd – Tristitia et anxietas

Paweł Łukaszewski – Recessit pastor noster

Ralph Vaughan Williams – Kyrie (Mass in G Minor)
Jan Novák – Gloria (Missa Philadelphiae)
Martin Franze – Sanctus et benedictus (Missa brevis)
Giovanni Pierluigi da Palestrina – Agnus Dei (Missa Papae Marcelli)

František Gregor Emmert - Pater noster

Vytautas Miškinis – Four motets in memory of Maurice Durufle
– Ubi caritas et amor
– Tota pulchra es
– Tu es Petrus
– Tantum ergo

 

SETKÁNÍ | Rajská zahrada mikulovského gymnázia  | Sobota 5.9. v 19.00hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov (CZ) | dir. Martin Franze
Dětský pěvecký sbor Radost Praha (CZ) | dir. Jan Pirner
Stadtkirchenchor Poysdorf (A) | dir. Helmut Reichl
Pěvecké sdružení DALIBOR Svitavy (CZ) | dir. Miroslava Ducháčková
Choir Rotondo Poznań (PL) | dir. Natalia Sobkowiak-Bolewska

 

imagesMÍŠENÝ Pěvecký sbor
Virtuosi di Mikulov

Pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov vznikl vroce 1996 a za dobu své existence si vybudoval pevnou pozici
v mikulovském kulturním životě. Pod vedením profesionálního sbormistra sdružuje přes 30 aktivních amatérských zpěváků a zpěvaček ze širokého okolí. Soubor je velmi aktivní, ročně se zúčastní kolem dvacítky akcí doma i v zahraničí. Na svých vystoupeních uvádí klasický sborový repertoár, úpravy lidových písní, spirituály. Vyvrcholením činnosti Virtuosi di Mikulov je každoročně Mezinárodní festival pěveckých sborů KAMPANILA, který sbor pořádá a zcela organizačně zabezpečuje. Jeho účastníky jsou přední pěvecké sbory z České republiky i zahraničí.
Soubor se také účastní partnerských projektů několika pěveckých sborů a orchestru při uvádění
hudebních velkých skladeb: Antonín Dvořák – Svatební košile, Leoš Janáček – Glagolská mše, Giuseppe
Verdi – Requiem, Carl Orff – Carmina Burana a další.

Martin Franze studoval na brněnské konzervatoři dirigování u Evžena Holiše a je absolventem v oboru
sólový zpěv (ped. vedení Irena Hýlová). Na Janáčkově akademii múzických umění je absolventem v oboru
dirigování sboru (ped. vedení doc. Lubomír Mátl). Byl členem Českého fi lharmonického sboru Brno a jako
zpěvák i dirigent spolupracuje s mnoha dalšími soubory.
V roce 1996 založil ansámbl Musica da camera Brno, se kterým doposud absolvoval více než sto koncertů
a natočil dva kompaktní disky. Aktuálně je také sbormistrem Smíšeného sboru Kantiléna a uměleckým
vedoucím vokálního ansámblu OctOpus Vocalis.
Příležitostně se věnuje komponování se zaměřením na sborovou literaturu.

Webové stránky sboru: www.vidimi.cz

Program:
Svend Asmussen / Jens Johansen – Scandinavian Shuffle
Spirituál / arr. Norman Luboff – Nobody Knows
arr. Heitor Villa-Lobos – Estrella é lua nova
Spirituál / arr. Jester Hairston – Elijah Rock


imagePěvecké sdružení DALIBOR Svitavy (CZ)

vzniklo v roce 1967 spojením a rozšířením chrámového sboru a souboru Lidového divadla. Od počátku patří mezi úspěšné amatérské smíšené pěvecké sbory. Pravidelně pořádá vánoční a jarní koncerty ve Svitavách a okolí, vystupuje na setkáních, festivalech a přehlídkách pěveckých sborů po celé republice. Úzce spolupracuje se svým zřizovatelem  – Střediskem kulturních služeb Svitavy a Městem Svitavy. Cílem nejsou pouze vystoupení ve Svitavách, ale také úspěšná reprezentace města, a v případě zahraničních vystoupení i České republiky. V poslední době sbor absolvoval zdařilé koncerty na Slovensku, v Rakousku, v Polsku a Itálii. 
Za dobu své existence získal sbor mnoho diplomů, čestných uznání a ocenění, na předních místech se umísťuje i na mezinárodních festivalech a soutěžích. Je spolupořadatelem Mezinárodního festivalu amatérských pěveckých sborů, který ve Svitavách probíhá od roku 1994 každý druhý rok. 
Repertoár sboru tvoří sborové skladby různých stylů i epoch, duchovní i světská sborová tvorba.
PS Dalibor vydal 2 kompaktní disky, v roce 2003 CD s názvem „Ať hudba zní …“ a v roce 2007 CD „Vánoční noc“. Je členem Unie českých pěveckých sborů.
Sbor řídí Miroslava Ducháčková. Za vedení PS DALIBOR byla sbormistryni udělena výroční cena svitavského klubu LAURUS za rok 2009, stala se laureátkou a svitavskou osobností roku.

Program:
Antonín Tučapský – Sadaj, slniečko horúce
Vilém Černík – K Budějicům cesta
Andrey Snyder – Ubi caritas
Gordon Young – Alleluia
José Mária Cano – Hijo de la luna
spirituál – Yakanaka Vhangeri

Webové stránky sboru: www.dalibor–sy.cz


imageDětský pěvecký sbor Radost Praha (CZ) 

byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem. Původně školní sbor ZŠ v Korunovační ulici působí od roku 1994 v ZUŠna Praze 7, Šimáčkova 16. Repertoár sboru zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry. Děti z Radosti zpívaly v řadě evropských zemí (Anglie, Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Polsko, Portugalsko, Rusko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko), v letech 1994 a 1997 navštívily Kanadu. 
Radost Praha se pravidelně účastní mezinárodních soutěží, z nichž si odváží významná ocenění (Celje – 1. cena a cena diváků, Cantonigros – 1. cena, Llangollen – 2. cena ad.). Z poslední doby zmiňme úspěchy z Limburgu-Lindenholzhausenu (1. cena) a z Tours (3. cena), v minulém roce sbor získal na soutěži v belgickém Neerpeltu nejvyšší možné ocenění (1. cena „cum laude“ a 1. cena „summa cum laude“).
Sbor spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí a Státní operou v Praze, v uplynulých letech vystoupil na Pražském jaru a Pražském podzimu. Radost natočila sedm CD, pravidelně spolupracuje se soudobými skladateli Emilem Hradeckým a Pavlem Jurkovičem. Dětský koncertní sbor vedou sbormistři Jan Pirner a Vladislav Souček, klavíristkou je Jitka Nešverová.

Ing.Vladislav Souček vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT a dlouhá léta působil jako vysokoškolský
i středoškolský učitel. V současné době učí na Základní umělecké škole (Praha 7, Šimáčkova 16). Po
doplňovacích studiích hudby a po práci v různých sborech se stal v roce 1961 zakladatelem a sbormistrem
dětského sboru Radost Praha, s nímž získal řadu mezinárodních ocenění. Jeho bohaté hudební činnosti mu
přinesly Cenu Františka Lýska, která se uděluje nejlepším sbormistrům České republiky. Do roku 2014 byl
členem předsednictva Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů. Za dlouholetou sbormistrovskou
práci na Praze 7 mu bylo v roce 2005 uděleno čestné občanství této městské části, v roce 2007 byl za
celoživotní úspěšnou sbormistrovskou činnost vyznamenán Cenou Bedřicha Smetany.

PhDr. Jan Pirner je sbormistrem koncertního sboru Radost Praha od dubna 2012. Po maturitě na
gymnáziu studoval na Pedagogické fakultě UK obor Český jazyk a literatura a hudební výchova (2002–08),
na Filozofi cké fakultě paralelně muzikologii (2003–06). Hudbě se věnuje od dětských let, nejprve jako
člen chlapeckého sboru Pueri gaudentes, později jako člen profesionálních sborů a komorních těles
(Kühnův smíšený sbor, Pražský komorní sbor, Český národní sbor ad.). Významně ho v dětství ovlivnil
také skladatel a pedagog Pavel Jurkovič. V letech 2010–13 byl ředitelem Pražského komorního sboru, se
kterým procestoval většinu Evropy, Japonsko a Libanon a navštívil významné hudební festivaly (Rossini
Opera Festival, Wexford Festival Opera ad.). Od roku 2012 pracuje současně v Národním informačním
a poradenském středisku pro kulturu, kde je odborným garantem vzdělávacích seminářů pro sbormistry,
správcem hudební knihovny a editorem sborové edice Polyhymnia Bohemica, a v Kabinetu hudební
historie Etnologického ústavu AV ČR. V květnu 2014 získal s Radostí Praha v belgickém Neerpeltu
dvě první místa, „cum laude” v kategorii stejnohlasých sborů a „summa cum laude” ve volné kategorii,
v dubnu 2015 3. místo „Excellent” v kategorii dětských sborů na Montreux Choral Festival ve Švýcarsku.

Webové stránky sboru: www.radostpraha.cz

Program:
Antonín Dvořák – Slavíkovský polečko, Skromná, Prsten (Moravské dvojzpěvy)
Eugen Suchoň – Aká si mi krásna
arr. Milan Uherek – Ej děvča orešanské
arr. František Lýsek – Konopa, konopa
Zoltán Kodály – Táncnóta
 

imageStadtkirchenchor Poysdorf (A)

Sbor s 20 zpěvačkami a zpěváky z Poysdorfu a okolí si klade za hlavní cíl dodat slavnostní atmosféru církevním svátkům jako jsou Vánoce, Velikonoce, Boží tělo a další. Repertoár přitom sahá od tradiční duchovní hudby přes spirituály k lidovým písním a muzikálovým melodiím. 
Sbor také vystupuje při světských slavnostech jako je například Festival lidové hudby aufhOHRchen, oblastní pěvecké svátky nebo akce města Poysdorfu.
Tradiční „Poysdorfské adventní zpívání“, které sbor pořádal v loňském roce již po 36., patří k vyvrcholením roku. Sbormistr prof. Helmut Reichl a předsedkyně sboru Herta Reidlinger jsou zvláště hrdí na „Poysdorfskou vinařskou mši“ od školního rady Johana Tiwalda, která se již proslavila i za hranicemi naší obce a je každoročně uváděna v rámci oblastních vinařských slavností. 

Sbormistr Prof. Helmut Reichl - získal hudební ozdĕlání na Schubertovĕ konzervatoři ve Víolni. Studoval klávesové nástroje, trubku, zpěr, hudební pedagogiku. Je činný řadu let v různých souborech, dechových hudbách, big- bandech, tanečních hudbách, křomĕ toho spolupůsobí při varhannich konzertech a koncertech na trubku doma i v zahroničí. V posledních letech se více angažuje jako dirigent a sbormistr různých storů.
Působí od roku 1987 na Gymnáziu v Laa / Thaya jako hudební pedagog.

Webové stránky sboru: www.stadtkirchenchor-poysdorf.net

Program:
Ludwig van Beethoven – Die Himmel rühmen
Wolfgang Amadeus Mozart – Ave Verum
B. Klein – Der Herr ist mein Hirt
Trad. Spiritual / Don Besig – I’m gonna sing
arr. William Henry Smith – Ride the Chariot
Joh. Steurlein – Mit Lieb bin ich umfangen
Kärntner Volkslied / Hedi Preisegger – Gern haben tuat guatimageChoir Rotondo Poznań (PL) 

Komorní sbor, jehož patronem je farnost Sv. Padre Pia z Pietrelcina v Poznani, byl založen v r. 2006. Jeho dirigentkou a sbormistryní je Natalia Sobkowiak-Bolewska, absolventka Akademie sborové hudby v Poznani.
Sbor se neustále rozvíjí a noví nadšenci pro sborový zpět se dále přidávají. Členové týmu jsou přátelé aktivně se zapojující do zkoušek a koncertů, což zaručuje trvalý vývoj a udržování vysoké umělecké úrovně.
Repertoár sboru sestává ze sakrálních písní všech období liturgického roku, zpívají i vokální a vokálně-instrumentální skladby polských i zahraničních skladatelů nejrůznějších období, ale i populární písně a spirituály.
Kromě účasti na ekumenických bohoslužbách sbor také vystupuje na koncertech a sborových soutěžích, z nichž nejdůležitější jsou:
* 3. místo ve 4. Národní soutěži mariánských písní "Maryi Matce" v Poznani 11. října 2014.
* 1. místo a cena za nejlepší interpretaci sakrálních písní na 10. Kašubském regionálním festivalu sborové hudby v Žukovu 7. června 2014.
* 2. místo na 3. Mezinárodním sborovém festivalu ve Wroclawi  "Vratislavia Sacra" 5.-7. dubna 2013.

Natalia Sobkowiak -Bolewska se narodila v roce 1983 v polském Kościanu. Absolvovala Paderewského
akademii hudby v Poznani v dirigování sboru a Poznaňskou školu sociálních studií v oboru kulturní
management. Behěm studií se specializovala na interpretaci sborové hudby různých období a žánrů a spolupracovala s mnoha soubory jako např.: Cappella Musicae Antique Orientalis, Poznaňský komorní
sbor, Musica Viva, Sonantes, a Komorní sbor Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani vedený
prof. Christopherem Szydziszem, kde působila jako jeho asistentka.
V současnosti pracuje jako hlasový poradce a pořádá hlasové workshopy u různých sborů. Zároveň
působí jako zpěvačka a koncertuje po celém Polsku i v zahraničí (Spojené království, Slovensko, Ukrajina,
Bulharsko) a řídí dva sbory: farní sbor Rotondo při farnosti Otce Pia z Pietrelciny a vokální ansámbl
„Vigilamus” při XXV. střední škole v Poznani. Je také specialistou projektu „Pro Sinfonika” poznaňské
filharmonie, hnutí, které podporuje kulturní vzdělávání dětí a mládeže. Řídí koncerty, organizuje setkání
a koordinuje projekt koncertního cyklu pro nejmenší pod názvem Barevné noty.

Webové stránky sboru: www.facebook.com/ChorRotondo


TE DEUM | Farní kostel sv. Jana  Křtitele v Mikulově | Neděle 6.9. v 15.00 hod.

Účinkující:
Dětský pěvecký sbor Radost Praha
Dirigent |  Jan Pirner

 

imageDětský pěvecký sbor Radost Praha (CZ) 

byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem. Původně školní sbor ZŠ v Korunovační ulici působí od roku 1994 v ZUŠna Praze 7, Šimáčkova 16. Repertoár sboru zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry. Děti z Radosti zpívaly v řadě evropských zemí (Anglie, Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Polsko, Portugalsko, Rusko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko), v letech 1994 a 1997 navštívily Kanadu. 
Radost Praha se pravidelně účastní mezinárodních soutěží, z nichž si odváží významná ocenění (Celje – 1. cena a cena diváků, Cantonigros – 1. cena, Llangollen – 2. cena ad.). Z poslední doby zmiňme úspěchy z Limburgu-Lindenholzhausenu (1. cena) a z Tours (3. cena), v minulém roce sbor získal na soutěži v belgickém Neerpeltu nejvyšší možné ocenění (1. cena „cum laude“ a 1. cena „summa cum laude“).
Sbor spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí a Státní operou v Praze, v uplynulých letech vystoupil na Pražském jaru a Pražském podzimu. Radost natočila sedm CD, pravidelně spolupracuje se soudobými skladateli Emilem Hradeckým a Pavlem Jurkovičem. Dětský koncertní sbor vedou sbormistři Jan Pirner a Vladislav Souček, klavíristkou je Jitka Nešverová.

Ing.Vladislav Souček vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT a dlouhá léta působil jako vysokoškolský
i středoškolský učitel. V současné době učí na Základní umělecké škole (Praha 7, Šimáčkova 16). Po
doplňovacích studiích hudby a po práci v různých sborech se stal v roce 1961 zakladatelem a sbormistrem
dětského sboru Radost Praha, s nímž získal řadu mezinárodních ocenění. Jeho bohaté hudební činnosti mu
přinesly Cenu Františka Lýska, která se uděluje nejlepším sbormistrům České republiky. Do roku 2014 byl
členem předsednictva Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů. Za dlouholetou sbormistrovskou
práci na Praze 7 mu bylo v roce 2005 uděleno čestné občanství této městské části, v roce 2007 byl za
celoživotní úspěšnou sbormistrovskou činnost vyznamenán Cenou Bedřicha Smetany.

PhDr. Jan Pirner je sbormistrem koncertního sboru Radost Praha od dubna 2012. Po maturitě na
gymnáziu studoval na Pedagogické fakultě UK obor Český jazyk a literatura a hudební výchova (2002–08),
na Filozofi cké fakultě paralelně muzikologii (2003–06). Hudbě se věnuje od dětských let, nejprve jako
člen chlapeckého sboru Pueri gaudentes, později jako člen profesionálních sborů a komorních těles
(Kühnův smíšený sbor, Pražský komorní sbor, Český národní sbor ad.). Významně ho v dětství ovlivnil
také skladatel a pedagog Pavel Jurkovič. V letech 2010–13 byl ředitelem Pražského komorního sboru, se
kterým procestoval většinu Evropy, Japonsko a Libanon a navštívil významné hudební festivaly (Rossini
Opera Festival, Wexford Festival Opera ad.). Od roku 2012 pracuje současně v Národním informačním
a poradenském středisku pro kulturu, kde je odborným garantem vzdělávacích seminářů pro sbormistry,
správcem hudební knihovny a editorem sborové edice Polyhymnia Bohemica, a v Kabinetu hudební
historie Etnologického ústavu AV ČR. V květnu 2014 získal s Radostí Praha v belgickém Neerpeltu
dvě první místa, „cum laude” v kategorii stejnohlasých sborů a „summa cum laude” ve volné kategorii,
v dubnu 2015 3. místo „Excellent” v kategorii dětských sborů na Montreux Choral Festival ve Švýcarsku.

Webové stránky sboru: www.radostpraha.cz

Program:
Jan Facilis Boleslavský – Když jsi vštěstí
Karel Blažej Kopřiva – Salve Regina
Johann Sebastian Bach – Suscepit Israel (Magnifi cat)
Jan Campanus Vodňanský – Rorando caeli
Léo Delibes – Messe brève (Gloria, O Salutaris, Agnus Dei)
Xabier Sarasola – Pater noster
Salvator mundi
César Franck – Panis Angelicus
Wolfgang Amadeus Mozart – Ave verum corpus
Antonín Tučapský – Missa de Angelis (Pater noster, Agnus Dei)
Francis Poulenc – Ave verum corpus
Giovanni Battista Pergolesi – Stabat Mater (Grave, Allegro, Largo, Presto assai)
 

TOPlist