Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 14
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově
Pod záštitou starosty města Mikulova Rostislava Koštiala

5.-7.9. 2014
 

 

PROGRAM FESTIVALU

ZAHAJOVACÍ KONCERT | Dietrichsteinská hrobka | 19.00hod.

Účinkující:
Komorní smíšený sbor Kantila, Křtiny
Dirigent | Lukáš Sotolář

Jacobus Handl - Gallus
anonym
Gordon Young
anonym
Wolfgang Amadeus Mozart
Camile Saint - Saëns
Leoš Janáček
Beppi de Marzi
Beppi de Marzi
Nikolaj Kedrov
Maurice Duruflé
Antonín Tučapský
Antonín Tučapský
Antonín Tučapský
Arvo Pärt
Zdeněk Král
Arr. Doreen Rao
Carl Orff
Leoš Janáček
Arr. Josef Šoupal
Arr. Petr Řezníček
Václav Felix
Emanuel Ambros
Arr. Karel Reiner
Leoš Janáček
Arr. Mikola Leontovič
Arr. Oldřich Halma
ECCE, QUOMODO MORITUR JUSTUS
ADORAMUS
ALLELUIA
ALTA TRINITÁ BEATA
DE PROFUNDIS
AVE VERUM
GRADUALE
AVE MARIA
SIGNORE DELLE CIME
OTČE NAŠ
UBI CARITAS
PATER MI
ELI, ELI
PATER MEUS
BOGORODITSE DEVO
POMILUJ NAS
SIYAHAMBA
ODI ET AMO
LÁSKA OPRAVDIVÁ
AKÚ SOM SI
OKOLO HRADIŠČA
KRYJČÍ
LAJÚ NAŠI, LAJÚ
BĚŽÍ VODA, BĚŽÍ
ONDRÁŠ, ONDRÁŠ!
ŠČEDRIK
MIKULECKÁ DĚDINA

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageKomorní smíšený sbor kantila, křtiny

byl založen v roce 1970 několika nadšenci ve Křtinách u Brna, malé obci nacházející se ve známé přírodní rezervaci Moravský kras. Prvním sbormistrem se stal ing. Alois Švenda, v roce 1978 převzal starost o uměleckou úroveň sboru Bohuslav Navrátil. Pod jeho uměleckým vedením získávala Kantila postupně jméno nejen v regionu ale také v zahraničí. Od roku 2002 se ujal uměleckého řízení Kantily Lukáš Sotolář, který je navíc členem hudebního sdružení „Virtuosi di Moravia“ a hraje na varhany v mariánské bazilice ve Křtinách. KANTILA soustavně a cílevědomě vyhledává nové talenty a průběžně tak doplňuje počet svých zpěváků, kterých je v současné době zhruba čtyřicet. Činnost sboru je stále velmi různorodá, zahrnuje mimo běžné koncerty také účast při různých slavnostních příležitostech, tématická vystoupení nebo velikonoční a vánoční koncerty.

 


SETKÁNÍ | Nádvoří zámku v Mikulově | 19.00hod.

ČESKÉ A SVĚTOVÉ SWINGOVÉ EVERGREENY

Účinkující:

   Smíšený sbor Kantiléna, Brno
   Komorní smíšený sbor Kantila, Křtiny  
   Virtuosi di Mikulov      
   "The Swingin' 17"
   Anna Jelínková a Pavel Štursa  sólo zpěv
   Dirigent| Martin Franze
     
     

 

ÚČINKUJÍCÍ

imagesMÍŠENÝ  sbor kantiléna

Smíšený sbor Kantiléna byl založen roku 2006 a jeho zpěváky jsou převážně bývalí členové brněnského výběrového dětského sboru Kantiléna. Prvním dirigentem smíšeného sboru byl zakladatel Kantilény, prof. Ivan Sedláček, který dětskou Kantilénu vedl více než 50 let. Po něm převzal sbor MgA. Jakub Klecker a od června 2010 je sbormistrem a uměleckým vedoucím MgA. Martin Franze.

Smíšený sbor Kantiléna vystupuje s rozmanitým repertoárem stylových období od renesance po současnou hudbu. V posledních sezónách byly mimo jiných nastudovány a provedeny skladby Antonia Vivaldiho (Gloria, Magnificat), Gabriela Faurého (Requiem), C. Saint-Saense (Vánoční oratorium), Leoše Janáčka (Otčenáš), Giacoma Pucciniho (Requiem) a mnohé další. V premiérách byla uvedena kompozice Františka Emmerta (Salve Regina)
a také několik skladeb sbormistra Martina Franzeho (Missa brevis, Zpívání o Vánocích, Ave Maria a Te Deum). Sbor se také věnuje kvalitním úpravám populárních skladeb a písní (úpravy písní Jaroslava Ježka od Dady Klementové, jazzová úprava Mozartovy Malé noční hudby od Petra Janovského a dalších). V roce 2010 sbor vydal CD Ochutnávka, kde prezentuje hudbu Antonína Dvořáka a renesanční polyfonní skladby. V září 2011 se sbor zúčastnil soutěžního festivalu ve Žďáru nad Sázavou, kde získal hlavní cenu festivalu a také dvě ceny mimořádné a to za dirigentský výkon sbormistra a dramaturgii soutěžního pořadu. 


imagethe swingin´ 17

Bigband "The Swingin' 17" vznikl speciálně kvůli tomuto projektu.
Bylo osloveno 17 členů z dvacetičlenné jump-swingové a rock'n'rollové kapely "The Big 20", kteří si v rámci této swingové spolupráce rádi rozšířili své hudební obzory ještě 20 let do minulosti.

Vedoucím orchestru  je Petr Janovský (*1977)

    - absolvent VUT v Brně, fakulty strojního inženýrství. Na ZUŠ v Králově Poli se učil hře na flétnu, klarinet, hoboj a saxofon, jako nadaný diletant též ovládá klavír, trombón, trubku a kontrabas. Intenzivně se věnuje také sborovému zpěvu a hudebnímu aranžování. Byl uměleckým vedoucím Bigbandu za Barákem, jako instrumentalista (saxofon, klarinet a flétna) byl členem Bigbandu Josefa Audese, jazzových kapel Jazzykolam a Samamba, působil v taneční kapele SW Band, hostoval v Junior Bigbandu ZUŠ Veveří, Paradox Bigbandu a v orchestru Městského divadla Brno. Zpíval ve sboru Tramontanella a v renesančním souboru Ensemble Porta Musicae. V současnosti je uměleckým vedoucím a saxofonistou v jump-swingovém bigbandu The Big 20, jako aranžér spolupracuje s celou řadou českých bigbandů a pěveckých sborů. Zpívá ve sborech Gaudeamus Brno, Musica da camera Brno, Octopus, Czech Ensemble Baroque a ve vokálním rhythm‘n‘blues kvintetu Kolenem. Jako saxofonista vystupuje s rock‘n‘rollovými kapelami The Fireballs a Gone Hepsville.

 

TE DEUM | Farní kostel sv. Jana  Křtitele v Mikulově | 15.00 hod.

Účinkující:
Dětský sbor Primavera, Brno
Dirigent | Katarína Duchoňová

Dětský sbor Čerešničky, Brno
Dirigent | Martina Kirová

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageDĚTsKÝ Pěvecký sbor primavera

byl založen v roce 1992 dirigentem PhDr. Jaroslavem Dostalíkem (1928 - 2010), držitelem Ceny města Brna za vynikající celoživotní práci s dětskými pěveckými sbory. Jako výběrové umělecké těleso ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně dosáhl mnoha úspěchů na mezinárodních soutěžích a festivalech v Evropě i zámoří. Od roku 2006 působily ve sboru umělecké vedoucí Natalia Zmrzlá-Chirilenco, Katarína Duchoňová (roz. Mašlejová) a Jarmila Jalůvková. V červnu tohoto roku se vedení opět ujala Katarína Duchoňová.

Katarína Duchoňová (roz. Mašlejová) pochází z východního Slovenska. Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři v Košicích. Od roku 2003 je posluchačkou JAMU v Brně. Magisterské studium absolvovala v oboru dirigování sboru (třída doc. J. Pančíka) a nyní završuje své doktorské studium v programu Interpretace a teorie interpretace. V letech 2005 – 2010 působila jako asistentka dirigenta J. Kyzlinka v Brněnském akademickém sboru. Od roku 2005 až dosud  působí v DPS Primavera. 

Dětský sbor ČEREŠNIČKY

 je přípravným oddělením dětského sboru PRIMAVERA při ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně. Rozvíjí pěvecké dovednosti dětí ve věku od 8 do 11 let. K jejich repertoáru patří jednohlasé a dvojhlasé písně, úpravy lidových písní i skladby současných autorů. Největšími úspěchy ČĚREŠNIČEK jsou Zlatá medaile v soutěži MUNDI CANTANT Olomouc 2004, Zlaté pásmo v Krajské postupové přehlídce JMK v Brně 2012 a 2013 s postupem na 23. Celostátní přehlídku školních DPS v Uničově 2013 a Zlaté pásmo z 9. Celostátní soutěžní přehlídky DPS „Zahrada písní 2014“ v Praze.

Mgr. Martina Kirová pochází z východoslovenského města Snina. V roce 2004 ukončila studia anglického jazyka a hudební výchovy na Fakultě humanitních a přírodovědných věd Prešovské univerzity a v letech 2006 -2012 absolvovala dirigování sboru na JAMU v Brně pod vedením doc. Josefa Pančíka. Od roku 2007 je dirigentkou smíšeného pěveckého sboru Gaudeamus Brno a od roku 2008 Vachova sboru moravských učitelek. Od září 2011 působí na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně jako dirigentka přípravných oddělení. Sborům se pod jejím vedením dostává velkého obdivu a uznání.

 


TOPlist