Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 11
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově
Pod záštitou starosty města Mikulova Rostislava Koštiala

2.-4.9.2011

 

 

PROGRAM FESTIVALU

ZAHAJOVACÍ KONCERTDietrichsteinská hrobka | 19.00hod.

Účinkující:

Chór Kameralny Dysonans, Polsko    
 
Dirigent | Magdalena Wdowicka-Mackiewicz
         T. Szeligowski                         Pieśń o Wniebowzięciu
         Wacław z Szamotuł                Alleluja chwalcie Pana
         M. Zieleński                              Vox In Rama
         A. Scarlatti                               Exultate Deo
         Feliks Nowowiejski                    Parce Domine
         Andrzej Koszewski                   Ave Maria
         M. Raczyński                           Sicut lilium
         Marek Jasiński                         Psalm 100
         T. Weelkes                              All at once well met
         J. Arcadelt                               Il Bianco e dolce cigno
         O. di Lasso                              Allala pia calia
         Anonim                                  Alla cazza
         W. Szebalin                             Zimniaja daroga
         R. Twardowski                         O radości
         C. Debussy                              Dieu, qu’il la fait bon regarder!
         Lennon/McCartney                  Yesterday
         Gunnar Hahn                           Rondo Lapponico
         The Lion sleeps tonight
ÚČINKUJÍCÍ

imagechór kameralny dysonans (polsko)

vznikl v roce 1991, jeho členy se stali studenti poznaňských vysokých škol. Těžištěm bohatého repertoáru jsou mistrovská sborová díla renesance a baroka prováděná převážně a capella. Mimo to se sbor věnuje vokálním verzím soudobé a barokní hudby. Úspěšně se účastní i mnoha pěveckých festivalů v Polsku i v zahraničí.
Sbormistryně je absolventkou a nyní i profesorkou na vysoké hudební škole Ignáce Jana Paderewského v Poznanm. Působí na fakultě řízení sboru, hudební výchovy a chrámové hudby. Patří mezi přední polské sbormistry, je nositelkou řady cen a vyznamenání.

 

SETKÁNÍ Rajská zahrada mikulovského gymnázia 19.00hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov (CZ)  | dir. Zuzana Pirnerová
Spevácky zbor mesta Brezna (SK) | dir. Milan Pazůrik
Pěvecké sdružení ostravských učitelek (CZ) | dir. Yurii Galatenko
Dysonans (PL) | dir. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

 

ÚČINKUJÍCÍ

imagespevácky zbor mesta brezna ( SK )

Vznikl v roce 1977 jako ženský pěvecký sbor. Od roku 1983 převzal jeho vedení Milan Pazúrik, který s ním dosáhl mnoho úspěchů i v zahraničí. V roco 1990 ho doplnil o mužskou složku, čímž vznikl smíšený sbor. Ten se úspěšně úšastnil řady soutěží a festivalů nejen na Slovensku, ale i v ČR, Maďarsku, Polsku, Itálii, Rumunsku a jinde. je také spolupořadatelem pěveckého festivalu Horehronské slavnosti v Brezně. Spolupracuje i se slovenským rozhlasem.

Sbormistr prof. PaeDr. Milan Pazúrik, Csc. působí na katedře hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Patří mezi hlavní organizátory sborového zpěv na Slovensku. 

 

imagePěvecké sdružení ostravských učitelek

Pěvecké sdružení ostravských učitelek je ryze amatérský ženský sbor. Byl založen již v roce 1955 sbormistrem Aloisem Tiahanem, který stál v čele sdružení úctyhodných 22 let. Členkami sboru byly skutečně učitelky a tak je tomu (s malými výjimkami) dodnes.

V roce 1979 převzal pomyslnou taktovku PhDr. Vladimír Kovařík, pod jehož vedením dosáhl sbor vynikajících úspěchů, a to nejen doma, ale i v zahraničí.

Po čtyřiadvaceti úspěšných letech nastoupil na dirigentský stupínek Jurij Galatenko, sbormistr opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Pro pěvecké sdružení tak nastala nová epocha, v níž dochází k  novému nastudování jak tradičního repertoáru, tak celé řady nových skladeb.

Pod vedením pana Jurie Galatenka sbor potvrdil svou špičkovou uměleckou kvalitu získáním dalších významných ocenění.

 

TE DEUM | Farní kostel sv. Jana  Křtitele v Mikulově 14.00 hod.

Účinkující:

Virtuosi di Mikulov
Lumír
Mátlův akademický sbor
Hana Kostelecká| soprán
Tomáš Krejčí | baryton
Mladí brněnští symfonikové
Dirigenti | Tomáš Krejčí, Gabriela Tardonová
Zdeněk Pololáník
Antonín Dvořák
 
Missa Solemnis
Te Deum   
 

 

ÚČINKUJÍCÍ

image

LUMÍR

je smíšený pěvecký sbor, který byl založen v Brně - Králově Poli již v druhé polovině 19. století. V jeho řadách působí lidé různých profesí, kterým je vlastní individuální zaujetí hudbou i společné nadšení pro sborový zpěv. Během více než 140 let své existence se za jeho dirigentským pultem vystřídala řada hudebních osobností. V současnosti je sbormistrem  Lukáš Kozubík, absolvent Janáčkovy konzervatoře,  Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity, oboru operní a koncertní zpěv a oboru dirigování sboru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Sbor Lumír se soustřeďuje zejména na interpretaci sborové literatury a capella, ale nevyhýbá se ani rozsáhlejším vokálně-instrumentálním skladbám. Repertoár sboru zahrnuje díla renesanční polyfonie a baroka, ale i romantické skladby a díla soudobých autorů, s těžištěm v české tvorbě. Časté jsou i exkurzy do žánrů jako je muzikál, lidové písně, spirituály.

Lumír každoročně pořádá 15 až 20 koncertů a pravidelně se účastní sborových soutěží. Během posledních let sbor podnikl koncertní zájezdy do Moldávie, Lucemburska, Slovinska a Francie. 

 

image

MÁTLŮV AKADEMICKÝ SBOR 

je tvořen někdejšími členy Brněnského akademického sboru, kteří aktivně zpívali v sedmdesátých letech minulého století pod vedením Lubomíra Mátla a dosahovali v té době mimořádných úspěchů i v mezinárodním měřítku. Sešli se k oslavě šedesátin milovaného Mistra a rozhodli se obnovit aktivní pěveckou činnost. Zanedlouho veřejně provedli 
několik skladeb z bývalého i nového repertoáru. Poté vystoupili spolu s Virtuosi di Mikulov na koncertě Návraty ve Valticích. Na festivalech Kampanila mj. znovu provedli se Zuzanou Lapčíkovou dílo Arnošta Parsche Víno, v roce 2004 se podíleli na uvedení Janáčkovy Glagolské mše. MAS patří k častým hostům a spolehlivým a vítaným spolupracovníkům Virtuosi di Mikulov.
matluvakademickysbor.cz

 

image

MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ

Vznik MBS v roce 1994 podnítila společná idea všech ředitelů brněnských ZUŠ obohatit dosavadní model brněnského základně-uměleckého školství o zcela novou dimenzi, a to profesionálně vedený symfonický orchestr, který bude představovat alternativu zejména pro ty žáky a absolventy ZUŠ, kteří sice netouží po kariéře profesionálního umělce, ale mají vřelý vztah ke klasické hudbě a chtějí zakusit atmosféru symfonického tělesa. Od svého zrodu orchestr uspořádal stovky koncertů téměř ve všech zemích středoevropského regionu (kromě ČR nejčastěji Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Slovensko) a může se pochlubit i účastí na několika zahraničních mezinárodních hudebních festivalech, mj. Festivaly Eurorchestries v Poitou-Charent a Charente Maritime, Francie a(2004) a Shizuoka, Japonsko (2006).

Orchestr sdružuje 60 studentů a absolventů středních a vysokých škol, povětšinou mezi 14 a 26 lety. Všechny hráče přitom spojuje radost ze hry a společného prožitku, ale i touha po předvedení co nejlepšího výkonu a snaha každého hráče přispět k vytouženému úspěchu co největším dílem.

 Šéfdirigentem a hybnou silou veškerého orchestrálního dění je Tomáš Krejčí.


TOPlist