Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 09
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově
Pod záštitou starosty města Mikulova 
Rostislava Koštiala
4.-6.9. 2009
 

 

PROGRAM FESTIVALU

ZAHAJOVACÍ KONCERT | Rajská zahrada Gymnázia v Mikulově | 19.00hod.

Účinkující:
Mátlův akademický sbor
Virtuosi di Mikulov
Hana Škarková | soprán
Ondřej Koplík | tenor
Martin Štolba | bas
Mladí brněnští symfonikové | umělecký vedoucí Tomáš Krejčí
Dirigent | Zuzana Pirnerová

Antonín Dvořák
 
Svatební košile
 

 

ÚČINKUJÍCÍ

image

MÁTLŮV AKADEMICKÝ SBOR 

je tvořen někdejšími členy Brněnského akademického sboru, kteří aktivně zpívali v sedmdesátých letech minulého století pod vedením Lubomíra Mátla a dosahovali v té době mimořádných úspěchů i v mezinárodním měřítku. Sešli se k oslavě šedesátin milovaného Mistra a rozhodli se obnovit aktivní pěveckou činnost. Zanedlouho veřejně provedli 
několik skladeb z bývalého i nového repertoáru. Poté vystoupili spolu s Virtuosi di Mikulov na koncertě Návraty ve Valticích. Na festivalech Kampanila mj. znovu provedli se Zuzanou Lapčíkovou dílo Arnošta Parsche Víno, v roce 2004 se podíleli na uvedení Janáčkovy Glagolské mše. MAS patří k častým hostům a spolehlivým a vítaným spolupracovníkům Virtuosi di Mikulov.
www.matluvakademickysbor.cz

 

image

MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ

Vznik MBS v roce 1994 podnítila společná idea všech ředitelů brněnských ZUŠ obohatit dosavadní model brněnského základně-uměleckého školství o zcela novou dimenzi, a to profesionálně vedený symfonický orchestr, který bude představovat alternativu zejména pro ty žáky a absolventy ZUŠ, kteří sice netouží po kariéře profesionálního umělce, ale mají vřelý vztah ke klasické hudbě a chtějí zakusit atmosféru symfonického tělesa. Od svého zrodu orchestr uspořádal stovky koncertů téměř ve všech zemích středoevropského regionu (kromě ČR nejčastěji Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Slovensko) a může se pochlubit i účastí na několika zahraničních mezinárodních hudebních festivalech, mj. Festivaly Eurorchestries v Poitou-Charent a Charente Maritime, Francie a(2004) a Shizuoka, Japonsko (2006).

Orchestr sdružuje 60 studentů a absolventů středních a vysokých škol, povětšinou mezi 14 a 26 lety. Všechny hráče přitom spojuje radost ze hry a společného prožitku, ale i touha po předvedení co nejlepšího výkonu a snaha každého hráče přispět k vytouženému úspěchu co největším dílem.

 Šéfdirigentem a hybnou silou veškerého orchestrálního dění je Tomáš Krejčí.

 

PŘEHLÍDKOVÝ KONCERTRajská zahrada Gymnázia v Mikulově | 19.00hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov | dir. Zuzana Pirnerová
Iuventus Cantans | dir. Zdeněk Kudrnka
Hanaciboys | dir. Jiří Klimeš 
Mladosť ( SK ) | dir. prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.,
Poznanski Chor Kameralny ( PL ) | dir. Katarzyna Matelska
 

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageIuventus Cantans

Koncertní sbor Pardubického dětského sboru IUVENTUS CANTANS je nositelem mnoha sborových cen ze soutěží a festivalů. Repertoár sboru je velmi široký a rozmanitý, zahrnuje všechna slohová období a hlavní žánry. V letošní koncertní sezoně uspořádal Pardubický dětský sbor, včetně všech svých přípravných oddělení, více než 50 koncertů. V sezóně 2008 – 2009 absolvoval úspěšné koncertní turné ve Francii, společný projekt s Jiřím Stivínem a s orchestrem Barocco sempre giovane. Na festivalu Pardubické hudební jaro provedl kantátu Bohuslava Martinů – Otvírání studánek. Sbormistrem je Zdeněk Kudrnka.


Hanaciboys

pokračují v tradici Olomouckého chlapeckého sboru, který byl založen v roce 1980 jako první chlapecký sbor bývalého Československa. Sbor pracuje pod příležitostnými jmény. V minulosti podnikli HANACIBOYS několik koncertních turné do mnoha zemí. Aktivně se účastní kulturního života města Olomouce. Na III. Grand Prix St Petersburg 2009 vyhráli stříbrný pohár Petra Velikého. Sbormistr Jiří Klimeš je také prezidentem prestižního mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc. 


imageMladosť ( SK )

Pěvecký sbor  MLADOSŤ Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici byl založen Tiborem Sedlickým v roce 1969. Za čtyřicet let své existence prošel složitým vývojem. Původně působil jako smíšený pěvecký sbor, od roku 1976 po několik roků jako ženský pěvecký sbor. Zúčastnil se ohromujícího počtu pěveckých soutěží doma i v zahraničí a získal řadu ocenění. V roce 2000 se v rámci Cantus Choralis Slovaca podílel na uvedení kantáty J. L. Bellu - Jánošíkova svadba a v roce 2004 na uvedení chrámových skladeb Jána Egryho. Hlasovým pedagogem a dirigentem je PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. Uměleckým vedoucím a dirigentem je prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., který se sborem pracuje od roku 1979


TE DEUM | Farní kostel sv. Jana  Křtitele v Mikulově | 14.00 hod.

Účinkující:
Poznanski Chor Kameralny ( PL )

Dirigent | Katarzyna Matelska

 

imagePoznanski Chor Kameralny ( PL )

je součástí Poznaňské hudební společnosti Henryka Wieniawského. Založen byl z iniciativy profesora Stanisława Kulczyňského, rektora Poznaňské hudební akademie, v říjnu 1987. Za dobu své existence absolvoval kolem 400 koncertů v desíti evropských zemích a získal řadu ocenění. V naší republice získal zlatou a stříbrnou medaili na mezinárodním sborovém festivalu v Olomouci (2004) a zlaté pásmo na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Praze (2007). Repertoár sboru zahrnuje na 200 skladeb od polských a světových skladatelů. Zpívá také jazz, pop music, černošské spirituály a rock s rockovou kapelou UNDERGROUND FLY. Sbormistryní je Katarzyna Matelska.


TOPlist