Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 08
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově
Pod záštitou 
hejtmana jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka a starosty města Mikulova Rostislava Koštiala
5.-7.9. 2008
 

 

PROGRAM FESTIVALU

ZAHAJOVACÍ KONCERT | Farní kostel sv. Jana  Křtitele v Mikulově | 19.30hod.

Účinkující:
Cantemus  ( HU )

Dirigent | Soma Szabó

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageCantemus  ( HU )

Smíšený pěvecký sbor Cantemus  vznikl v roce 1992 při Základní škole Kodály Zoltána v maďarském městě Nyíregyháza. Od roku 1998 jej vede Soma Szabó, s nímž sbor začal systematicky pracovat. Odměnou je zpěvákům vítězství na mnoha mezinárodních soutěžích, které potvrzují světovou úroveň tohoto tělesa (Budapešť- 2001, Kota- 2003, Gorizie- 2006, Arezzo- 2007). Sbor absolvoval několik úspěšných turné po Španělsku a Norsku s bohatým repertoárem, který tvoří oratoria, skladby maďarských skladatelů, zejména Kodály Zoltána a mnoha dalších. Kontakty s tímto sborem navázali sbormistři VdM na festivalech v Itálii a v Belgii. V Mikulově se toto prvotřídní těleso představuje ponejprv. 

www.cantemus.hu

SETKÁNÍ Rajská zahrada mikulovského gymnázia 19.30hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov | dir. Zuzana Pirnerová
Moravští madrigalisté | dir. Radek Dočkal
Mátlův akademický sbor | dir. Lubomír Mátl
Královéhradecký dětský sbor Jitro | dir. Jiří Skopal
Spevácky zbor slovenských učiteľov (SK) | dir. Štefan Sedlický
Senza Rigore (PL) | dir. Jolanta Szybalska-Matczak
Musica da Camera Brno | dir. Martin Franze

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageMoravští madrigalisté 

V Kroměříži, městě bohaté hudební tradice i současnosti, vznikl v roce 1961 z podnětu hudebního historika PhDr. Jiřího Šafaříka komorní smíšený sbor Moravští madrigalisté. Původním záměrem byla interpretace renesanční a barokní vokální tvorby, ale záhy sbor rozšířil svůj repertoár o díla všech slohových epoch až po současnost.
Sbor má za sebou stovky koncertů v České republice a více než dvě desítky zahraničních zájezdů. Mimo jiné zpívali Moravští madrigalisté v roce 2000 v Křesťanském pavilonu na Světové výstavě v Hannoveru. Od roku 1991 stojí v čele tělesa Mgr. Radek Dočkal, někdejší profesor kroměřížské konzervatoře. Kampanily se Moravští madrigalisté účastní ponejprv.
www.madrigaliste.cz

imageMátlův akademický sbor 

je tvořen někdejšími členy Brněnského akademického sboru, kteří aktivně zpívali v sedmdesátých letech minulého století pod vedením Lubomíra Mátla a dosahovali v té době mimořádných úspěchů i v mezinárodním měřítku. Sešli se k oslavě šedesátin milovaného Mistra a rozhodli se obnovit aktivní pěveckou činnost. Zanedlouho veřejně provedli 
několik skladeb z bývalého i nového repertoáru. Poté vystoupili spolu s Virtuosi di Mikulov na koncertě Návraty ve Valticích. Na festivalech Kampanila mj. znovu provedli se Zuzanou Lapčíkovou dílo Arnošta Parsche Víno, v roce 2004 se podíleli na uvedení Janáčkovy Glagolské mše. MAS patří k častým hostům a spolehlivým a vítaným spolupracovníkům Virtuosi di Mikulov.
www.matluvakademickysbor.cz

imageKrálovéhradecký dětský sbor Jitro

Jitro je víc než jen koncertní sbor. Je to složitý organismus o 400 dětech v šesti přípravných odděleních, z nichž posluchači vidí a slyší zpravidla jen čtyřicet nejlepších. Během pětatřicíti  let prožilo 27 800 dětí 23 000 zkoušek, 2 500 koncertů a projelo 1 100 000 kilometrů. Odměnou jim bylo 23 vítězství v mezinárodních soutěžích (Llangollen 1988, Nantes 1989, Neerpelt 1996, Olomouc 1988 a 2003....) a mnoho nadšených posluchačů v prestižních koncertních sálech celého světa. Sbor má v diskografii 30 kompaktních disků a LP. Na 4. sborové olympiádě v čínském Xiamen (2006) získalo Jitro tři zlaté medaile. Sbormistry Jitra jsou Jiří Skopal (od 1977) a Jiří Skopal ml. (od 1992). Se sborem spolupracuje klavírista Michal Chrobák. Jitro patří k tomu nejlepšímu, co lze v tomto oboru posluchačům nabídnout.
www.jitro.cz

 

imageSpevácky zbor slovenských učiteľov (SK) 

patří mezi špičkové amatérské pěvecké sbory na Slovensku. Vznikl v roce 1921 v Trenčíně. Inspirací mu byl Pěvecký sbor moravských učitelů (PSMU), s nímž SZSU udržuje tradičně přátelské vztahy.
Prvním sbormistrem SZSU byl Miloš Ruppeldt, jenž založil i Slovenskou filharmonii a další slovenské hudební instituce. Repertoár sboru postavil na nové tvorbě slovenských autorů. I další sbormistři SZSU patřili ke špičkám slovenského hudebního života a každý z nich přinesl do tohoto prestižního tělesa svůj vklad.
Od roku 2002 je v čele sboru doc. Štefan Sedlický. Zaměřuje se na díla autorů hudby XX. století a realizoval vynikající nahrávky na CD (například Hoj, zem drahá).
SZSU koncertoval v celé Evropě a Virtuosi di Mikulov pokládají za poctu, že přijal jejich pozvání na jubilejní X. ročník festivalu Kampanila.
www.szsu.sk

imageSenza Rigore (PL)

Pěvecký sbor Senza Rigore Akademie múzických umění ve Wroclawi (Polsko) byl založen v roce 2000 Jolantou Szybalskou-Matczak, která je jeho sbormistryní a zároveň uměleckou vedoucí. Sbor je složen ze studentů a absolventů Akademie, kteří milují zpěv a zpívají pro své potěšení. Jejich repertoár sestává z různých hudebních žánrů. Sbor se zúčastnil řady festivalů, soutěží a turné nejen v Polsku, ale i v ostatních zemích Evropy. Podílí se také na důležitých akcích na půdě Akademie a města Wroclavi. Sbormistryně se orientuje převážně na duchovní hudbu a mše. Sbor exceloval v roce 2007 na festivalu v Hradci Králové a přijal pozvání do Mikulova.
www.amuz.wroc.pl/zespoly_senzarigore.html

 

imageMusica da Camera Brno

Vokální ansámbl Musica da Camera Brno je součástí hudební scény od roku 1996. Cílem seskupení mladých muzikantů je nabídnout posluchačům zajímavé pohledy na komorní hudbu různých žánrů. Uměleckými vedoucími jsou Martin Franze a Štěpán Policer a častým spolupracovníkem známý český kytarista Martin Mysliveček.
Od začátku činnosti se Musica da Camera Brno věnovala novým autorským projektům. V poslední době převažují v repertoáru původní aranžmá a skladby, které byly ansámblu věnovány. Kromě koncertní činnosti se soubor úspěšně zúčastnil několika soutěží v ČR i v zahraničí (Olomouc, Gorizia, Lier) a natočil dva kompaktní disky.
Činnost ansámblu je podporována knihkupectvím Barvič a Novotný  a statutárním městem Brnem
www.mdcb.cz

TE DEUM | Farní kostel sv. Jana  Křtitele v Mikulově 14.00 hod.

Účinkující:
Královéhradecký dětský sbor Jitro 
Dirigent | Jiří Skopal

 

TOPlist