Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 06
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově
Pod záštitou starosty města Mikulova 
Eduarda Kulhavého
1.-3.9. 2006
 

 

PROGRAM FESTIVALU

ZAHAJOVACÍ KONCERT | Dietrichsteinská hrobka v Mikulově | 19.30hod.

Účinkující:
Musica da Camera Brno
Martin Mysliveček | kytara
Dirigent | Martin Franze

 

ÚČINKUJÍCÍ

image

MUSICA DA CAMERA BRNO

Soubor založil Martin Franze v říjnu roku 1996. Do roku 1999 byl složen z komorního pěveckého sboru a několika instrumentalistů. V této sestavě byla nastudována díla Jana Dismase Zelenky, Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a dalších mistrů. V dramaturgii souboru byl kladen důraz na provádění skladeb českých autorů z období baroka. Komorní sbor se kromě toho věnoval uvádění skladeb českých skladatelů z druhé poloviny 20. století. Společně s kapelou Portaš nahrála Musica da Camera Brno v roce 1997 CD „České a moravské koledy a vánoční písně Adama Michny z Otradovic“. Na utváření souboru se v této době podíleli Lukáš Polák a později Martin Šujan jako vedoucí instrumentální sekce.

Od roku 1999 do současnosti se Musica da Camera Brno profiluje jako samostatný smíšený komorní sbor. V roce 1999 vydal na CD skladby brněnských skladatelů Veroniky Košíkové, Pavla Sýkory a Víta Šujana, které předtím uvedl na koncertních pódiích v premiérách. Kromě sboru spolupracovalo na CD také Graffovo kvarteto s nahrávkou II. smyčcového kvartetu Jaromíra Dlouhého a kytaristka Petra Pochopová s violoncellistou Jaroslavem Havlem, kteří interpretovali Partitu Radomíra Ištvana. Členy sboru byli převážně posluchači brněnské konzervatoře a studenti vysokých škol. V letech 1999 a 2000 získal sbor dvě zlaté a dvě stříbrné medaile na soutěži „Iuventus mundi cantat“ v Olomouci.
Od roku 2002 vystupuje Musica da Camera Brno v komorní sestavě osmi až dvanácti vokalistů. Jsou to profesionálně působící absolventi středních i vysokých hudebních škol a zpěváci, kteří se intenzivně věnují ansámblovému zpěvu (www.mdcb.cz). 

SETKÁNÍ Rajská zahrada mikulovského gymnázia 19.30hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov (CZ)  | dir. Zuzana Pirnerová
Spevokol Zoltána Kodálya (SK) | dir. Józsa Mónika
Jitro | dir. Jiří Skopal ml.
Bonifantes | dir. Jan Míšek
Pěvecké sdružení moravských učitelů | dir. Lubomír Mátl

 

ÚČINKUJÍCÍ

image

SPEVOKOL ZOLTÁNA KODÁLYA (SK)

Spevokol Zoltána Kodálya Galanta – Kodály Zoltán Daloskör Galánta oslavuje na budúci rok 50-ročné jubileum svojho založenia. Prvé kroky po vzniku urovnával sám Kodály Zoltán, jeho činnosť sledoval a morálne podporoval až do konca svojho života. (Kodály Zoltán /1882–1967/ byl maďarský hudební skladatel, pedagog a folklorista.)
Je to jediný maďarský spevácky zbor na Slovensku, ktorý sa zúčastnil na všetkých ročníkoch Kodályových dní, usporiadaných od roku 1969. Od roku 1982 je dirigentkou zboru Mgr. Józsa Mónika, profesorka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá za svoje dlhoročné zásluhy v oblasti rozvoja hudobnej kultúry bola ocenená v roku 2002 Striebornou plaketou Ministerstva kultúry SR.
Zbor sa počas svojej existencie predstavil poslucháčom na mnohých koncertoch doma i v zahraničí, napr. v Maďarsku, Čechách, Rumunsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Izraeli a taktiež sa prezentoval na festivaloch a súťažiach. 

imageJITRO

Smíšený sbor Jitro založili r.1998 otec a syn Skopalové jako absolventský sbor Královéhradeckého dětského sboru Jitro. Dnes jsou jeho členy nejen žáci Skopalovy sborové školy, ale i další zkušení zpěváci z Hradce Králové a okolních měst. Počet stálých členů se pohybuje kolem 30.
 
Kromě běžné koncertní činnosti v ČR i v zahraničí ( Německo, Francie, Švýcarsko, Itálie) se může sbor pochlubit také dalšími zajímavými projekty, např. natáčením hudby k filmu J.Jakubiska Kytice (hudba Jan Jirásek), muzikál Pinokio nebo spoluúčinkování s hradeckým divadlem Jesličky v rámci Mezinárodního festivalu divadel evropských regionů v představení Poutníkem v Labyrintu. Sbor pravidelně koncertuje s Filharmonií Hradec Králové v rámci abonentních koncertů.
Společně s Komorní filharmonií Pardubice vystoupil sbor v roce 2003 na Pražském jaru, kde společně přednesli světovou premiéru Mozartovy mše C Dur Missa Solemnis.
Repertoár Smíšeného sboru JITRO, budovaný od závažných mešních cyklů (Bach, Mozart, Vivaldi) až po muzikály a lidové písně přes soudobou tvorbu( Jirásek, Lukáš, Ben-Amots), nabízí velký prostor pro uplatnění dlouholetých sborových zkušeností všech zpěváků.

image

bonifantes

Chlapecký sbor BONIFANTES je velmi činorodým tělesem. Koncertování je hlavní pracovní náplní a rok od roku se rozrůstá. V současné době Bonifanti absolvují kolem stovky koncertů ročně v České republice i v zahraničí. Pravidelnou součásti sborového života jsou i koncertní turné. Bonifanti vystupovali v Rakousku, Německu, Dánsku, Francii, Belgii Španělsku, Itálii, Nizozemí, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a USA.
Vedle „běžných“ koncertních vystoupení se obě koncertní složky věnují také opeře. Účinkování v operních představeních Tosca a Carmen umožnilo pardubickým klukům vystupovat po boku sólistů předních světových operních domů, jakými jsou například Mara Zampieri (La Scala), Anda Luisa Bogza, Yikun Chung (Staatsoper Wienna) nebo Peter Dvorský. Mužský sbor účinkoval v operních představeních Lazebník sevillský a Dybuk.
Mezi nahrávkami Chlapeckého sboru BONIFANTES lze kromě profilových CD nalézt například premiérově natočená díla L.Cherubini: Messa Solenne Breve, W.A.Mozarta: Mass in C major a v neposlední řadě i kompletní mužské sbory Antonína Dvořáka.
Chlapecký sbor BONIFANTES se velmi často účastní prestižních mezinárodních soutěží a festivalů. Během posledních tří let sbor získal jedenáct zlatých a šest stříbrných medailí, několik titulů absolutního vítěze soutěže a několik zvláštních cen poroty.
 

imagePĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH UČITELŮ

Pěvecké sdružení moravských učitelů založil Ferdinand Vach, významný pedagog a skladatel. Podařilo se mu ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia sestavit vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl oprostit se od moravského provincionalismu a doznívající vlastenecké nostalgie. Položil tak základy moderní sborové interpretaci, opřené o suverénní technickou dokonalost a umocněné stylovou vytříbeností a hlubokým procítěním ideového obsahu, s nutností zcela nové koncepce umělecké práce - progresivní dramaturgie, vyspělá hlasová kultura, absolutní intonace, zpěv zpaměti. Sdružení přispělo k obohacení národní kultury i tím, že podnítilo založení nových pěveckých sborů, ale také vznik četných a osobitých sborových děl.
 
Jádro repertoáru představuje tvorba předních skladatelů české sborové hudby - Josefa Bohuslava Foerstera, Bedřicha Smetany, Pavla Křižkovského, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Petra Ebena aj.
 

TE DEUM | Kostel sv. Václava v Mikulově | 14.00hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov (CZ)  | dir. Zuzana Pirnerová
Pěvecké sdružení moravských učitelů | dir. Lubomír Mátl

 

TOPlist