Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 05
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově
Pod záštitou starosty města Mikulova Eduarda Kulhavého

29.8.-4.9. 2005

 

 

PROGRAM FESTIVALU

NOKTURNO| Sala terrena mikulovského zámku | 19.30hod.

Účinkující:
London Madrigalists (UK)
Rebecca Hickey, Linda Nottingham | soprán
Ben Turner | alt
James Glazebrook | tenor
Giles Dawson | bas
Dirigent | Linda Nottingham

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageLondon Madrigalists (UK)

Pěvecké sdružení London madrigalists zpívá duchovní hudbu anglické renesance a baroka, alžbětinské madrigaly a evropskou hudbu šestnáctého a sedmnáctého století. Sdružení sestává ze dvou sopránů, jednoho altu, jednoho tenoru a jednoho basu. Uměleckým vedoucím skupiny je Linda Nottingham – Londýnští madrigalisté ovšem zpívají bez sbormistra a každý člen přispívá svým talentem a nápady k výsledné interpretaci. Zvláštností skupiny je fakt, že altový part zpívá mužský hlas, což propůjčuje celému ansámblu tak specifické zvukové zabarvení. 
V letošním programu ožívá prostředí doby alžbětínské a období restaurace druhé poloviny 17. století. Pestré pásmo madrigalů, duetů a sólových výstupů podává důkaz o nepřeberném bohatství anglické renesanční a raně barokní hudby. 
Londýnští madrigalisté od roku 1990 u nás sklízejí mimořádné uspěchy. Letos budou v Čechách již posedmé – zpívali v Brně, ve Valticích, Vranově nad Dyjí, v Lipníku nad Bečvou, čtyřikrát v Mikulově a mnohokrát v Praze.
 

ZAHAJOVACÍ KONCERT | Farní kostel sv. Jana  Křtitele v Mikulově | 19.30hod.

Účinkující:
Gaudeamus Brno 

Dirigent | Štěpán Policer

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageGaudeamus Brno 

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno založil v roce 1996 sbormistr Alexander Vacek. Mezi jeho členy patří studenti brněnských vysokých a středních škol. Od roku 2000 se sbor na tři roky stal reprezentativním tělesem Masarykovy univerzity v Brně. Po celou dobu své existence Gaudeamus pravidelně pořádá samostatné koncerty u nás i v zahraničí. 
V současné době má sbor 45 členů. Od svého vzniku natočil a vydal dvě CD. Pravidelně spolupracuje s českými i zahraničními sbory a orchestry (Sbor Vídeňské univerzity, Státní filharmonie Brno, Das Kammerorchester Die Flőtten Geister Coburg aj.). Činnost pěveckého sboru Gaudeamus Brno je podporována statutárním městem Brnem.
Od roku 2003 je sbormistrem Gaudeamu také jeho někdejší člen, absolvent brněnské JAMU Mgr. Štěpán Policer. Absolvoval Pedagogickou fakultu MU v Brně, kde získal svou první sbormistrovskou praxi u Oldřicha Severy v APS Moravan a v Pěveckém sboru Pdf MU. V roce 1997 se stal členem Pěveckého sboru Gaudeamus, kde od roku 2003 působí jako sbormistr. Sbormistrovství vystudoval u doc. Josefa Pančíka na brněnské JAMU, kde zároveň studuje dirigování orchestru u Jana Zbavitele. Působí jako pedagog na gymnáziu a je posluchačem postgraduálního programu katedry hudební výchovy Pdf MU se specializací na sbormistrovskou školu Josefa Veselky. Jako dirigent spolupracoval např. s Brněnským filharmonickým sborem, Severočeským filharmonickým sborem, orchestrem ČVUT Praha, Czech Virtuosi a Severočeskou filharmonií Teplice.
 

SETKÁNÍ Rajská zahrada mikulovského gymnázia 19.30hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov | dir. Martin Franze 
Timrå Manskör (S) | dir. Ulf Råberg
Spevokol Zoltána Kodálya (SK) | dir. Józsa Mónika
Musica da Camera Brno | dir. Martin Franze

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageTimrå Manskör (ŠVÉDSKO) 

Timrå Manskör je mužský pěvecký sbor, jehož historie začíná v roce 1948. Z počátku byli jeho členy zejména dělníci pil a papíren kolem Timrå, vesnice ležící nedaleko města Sundsval v severním Švédsku. Repertoár sboru je velmi pestrý – od klasické švédské sborové tvorby přes díla dalších evropských autorů až po velký populár. Dirigentem Timrå Manskör je Ulf Råberg. Sbor přijíždí do Mikulova již podruhé


imageSpevokol Zoltána Kodálya (SK)

Spevokol Zoltána Kodálya Galanta – Kodály Zoltán Daloskör Galánta oslavuje na budúci rok 50-ročné jubileum svojho založenia. Prvé kroky po vzniku urovnával sám Kodály Zoltán, jeho činnosť sledoval a morálne podporoval až do konca svojho života. (Kodály Zoltán /1882–1967/ byl maďarský hudební skladatel, pedagog a folklorista.)
Je to jediný maďarský spevácky zbor na Slovensku, ktorý sa zúčastnil na všetkých ročníkoch Kodályových dní, usporiadaných od roku 1969. Od roku 1982 je dirigentkou zboru Mgr. Józsa Mónika, profesorka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá za svoje dlhoročné zásluhy v oblasti rozvoja hudobnej kultúry bola ocenená v roku 2002 Striebornou plaketou Ministerstva kultúry SR.
Zbor sa počas svojej existencie predstavil poslucháčom na mnohých koncertoch doma i v zahraničí, napr. v Maďarsku, Čechách, Rumunsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Izraeli a taktiež sa prezentoval na festivaloch a súťažiach. 
 
 

 

imageMusica da Camera Brno

Soubor založil Martin Franze v říjnu roku 1996. Do roku 1999 byl složen z komorního pěveckého sboru a několika instrumentalistů. V této sestavě byla nastudována díla Jana Dismase Zelenky, Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a dalších mistrů. V dramaturgii souboru byl kladen důraz na provádění skladeb českých autorů z období baroka. Komorní sbor se kromě toho věnoval uvádění skladeb českých skladatelů z druhé poloviny 20. století. Společně s kapelou Portaš nahrála Musica da Camera Brno v roce 1997 CD „České a moravské koledy a vánoční písně Adama Michny z Otradovic“. Na utváření souboru se v této době podíleli Lukáš Polák a později Martin Šujan jako vedoucí instrumentální sekce.

Od roku 1999 do současnosti se Musica da Camera Brno profiluje jako samostatný smíšený komorní sbor. V roce 1999 vydal na CD skladby brněnských skladatelů Veroniky Košíkové, Pavla Sýkory a Víta Šujana, které předtím uvedl na koncertních pódiích v premiérách. Kromě sboru spolupracovalo na CD také Graffovo kvarteto s nahrávkou II. smyčcového kvartetu Jaromíra Dlouhého a kytaristka Petra Pochopová s violoncellistou Jaroslavem Havlem, kteří interpretovali Partitu Radomíra Ištvana. Členy sboru byli převážně posluchači brněnské konzervatoře a studenti vysokých škol. V letech 1999 a 2000 získal sbor dvě zlaté a dvě stříbrné medaile na soutěži „Iuventus mundi cantat“ v Olomouci.
Od roku 2002 vystupuje Musica da Camera Brno v komorní sestavě osmi až dvanácti vokalistů. Jsou to profesionálně působící absolventi středních i vysokých hudebních škol a zpěváci, kteří se intenzivně věnují ansámblovému zpěvu (www.mdcb.cz). 
 

TE DEUM | Kostel sv. Václava v Mikulově | 14.00hod.

Účinkující:
Musica da Camera Brno
Gaudeamus Brno
Virtuosi di Mikulov

Dirigent | Martin Franze, Zuzana Pirnerová, Jana Hrušková, Daša Briškáriová, Štěpán Policer

 

TOPlist