Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 04
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově
Pod záštitou 
hejtmana jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka
3.-5.9. 2004
 

 

PROGRAM FESTIVALU

ZAHAJOVACÍ KONCERTDietrichsteinská hrobka v Mikulově | 19.30hod.

Účinkující:
Affetto
Martin Jakubíček | varhany

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageaffetto

je vokálně experimentální soubor. Patří k jakési nepsané ctižádosti hudebníků nabízet svému publiku nová překvapení, zkoušet dosud nevyzkoušené, porovnávat dosud nesrovnávané, vracet se k praktikám běžným v minulosti či experimentovat se současnými výrazovými prostředky. Založení souboru Affetto vyplynulo z našeho společného zájmu o hledání nových cest a možností komorní vokální interpretace ve smyslu dramaturgickém i výrazovém. Jsme přesvědčeni, že zpěv jako nejpřirozenější hudební projev nabízí nevyčerpatelné možnosti jemného vystižení nálad a pocitů, které do svých skladeb ukryli autoři všech historických epoch. Snažíme se, aby naše koncerty byly důkazem, že hudba - zejména vokální - je vždy a v mnoha podobách připravena oslovit nejskrytější emoce každého posluchače i interpreta.

 

SETKÁNÍ Rajská zahrada mikulovského gymnázia 19.30hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov | dir. Martin Franze 
B.A.S.  | dir. Lubomír Mátl
Gaudeamus | dir. Štěpán Policer
Symfonický orchestr konzervatoře Brno | dir. Aleš Podařil 

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageB.A.S.

tvoří někdejší členové Brněnského akademického sboru, kteří aktivně zpívali v sedmdesátých letech minulého století pod vedením Lubomíra Mátla a dosahovali v té době mimořádných úspěchů i v mezinárodním měřítku. Sešli se k oslavě šedesátin milovaného Mistra a rozhodli se obnovit aktivní pěveckou činnost. Zanedlouho veřejně provedli několik skladeb z bývalého i nového repertoáru. Poté vystoupili spolu s Virtuosi di Mikulov na koncertě Návraty ve Valticích. V září 2003 byl sbor pozván na festival KAMPANILA, kde mj. se Zuzanou Lapčíkovou znovu provedl dílo Arnošta Parsche Víno, se kterým úspěšně v sedmdesátých letech reprezentoval soudobou českou tvorbu.


imagegaudeamus

založil v r. 1996 jeho současný umělecký vedoucí a sbormistr Alexander Vacek. Mezi jeho členy patří studenti brněnských vysokých a středních škol. Od roku 2000 se stal sbor na tři roky reprezentativním tělesem Masarykovy univerzity v Brně. Pořádá samostatné koncerty u nás i v zahraničí, prezentoval se také na významných festivalech a soutěžích. Největšího úspěchu dosáhl na 17. Mezinárodním festivalu akademických sborů
 
v Pardubicích (IFAS) 2002, kde získal dvě první ceny i Cenu publika „Nejsympatičtější sbor festivalu", a stal se tak prvním laureátem „Grand Prix IFAS 2002". V květnu 2004 se zúčastnil mezinárodního sborového festivalu v Ostravě „Jaro se otvírá", kde byl porotou oceněn za „Celkově nejvýraznější výkon festivalu". V současné době má sbor 45 členů. Od svého vzniku natočil a vydal dvě CD. Pravidelně spolupracuje s českými i zahraničními sbory a orchestry (Sbor Vídeňské univerzity, Státní filharmonie Brno, Das Kammerorchester Die Flótten Geister Coburg...). Od roku 2003 je sbormistrem Gaudeamu také jeho někdejší člen, student brněnské JAMU Štěpán Policer. Činnost Pěveckého sboru GAUDEAMUS Brno je podporována statutárním městem Brnem.
 

 

imageSymfonický orchestr konzervatoře Brno 

vyvíjí činnost od třicátých let XX. století. V jeho čele stáli například Quido Arnoldi, Zdeněk Chalabala, Břetislav Bákala, Jiří Pinkas a další. Již 10 let je v jeho čele Mgr. Aleš Podařil, pod jehož vedením se orchestr neomezuje pouze na doprovody nejlepších absolventů, ale spolupracuje i při hostování universitních orchestrů z USA, účastní se prestižních soutěží a sklízí úspěchy při vystoupeních v zahraničí. Orchestr natočil též několik snímků pro ČRo a několik CD (poslední pod názvem Symfonický Jablkoň). Stále stoupající úroveň orchestru mu v posledních letech dovolila provést i velmi náročná díla (Stravinského Petrušku, Symfonické fantazie B. Martinů či 1. houslový koncert D. Šostakoviče).


TE DEUM | Kostel sv. Václava v Mikulově | 14.00hod.

Účinkující:
Kantiléna 
Beata Toczyská | soprán
Markéta Kubínová | alt
Jakub Janšta | varhany
Dirigent | Jakub Klecker, Ivan Sedláček

 

ÚČINKUJÍCÍ

image

KANTILÉNA

sbor dětí a mládeže při Státní filharmonii Brno vznikl v roce 1956. Původně školní sbor na sebe záhy upozornil ambiciózními výkony a v roce 1967 se přeměnil na přísně výběrovou instituci. Postupně navázal spolupráci s předními skladateli, orchestry a dirigenty a získal vynikající domácí i mezinárodní pověst. Od roku 1984 působí při Státní filharmonii Brno. Členy sboru jsou mladiství od 12 do 19 roků. Za dobu své existence účinkovala Kantiléna na více jak 1200 koncertech doma, v sedmnácti evropských zemích, v USA, Kanadě a Japonsku. V mezinárodních soutěžích získala pozoruhodnou sbírku prestižních cen. Kantiléna spo-luúčinkuje v operních inscenacích Národního divadla v Brně, spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí i s předními sólisty. Uměleckým vedoucím a hlavním sbormistrem je Ivan Sedláček, sbormistrem Jakub Klecker a hlasovou pedagožkou Anna Barová. Sbor patří k tomu nejlepšímu, co lze našim i zahraničním milovníkům vokální hudby nabídnout.


TOPlist