Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 02
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově

30.8.-1.9. 2002

 

 

PROGRAM FESTIVALU

ZAHAJOVACÍ KONCERT | Farní kostel sv. Jana  Křtitele v Mikulově | 19.00hod.

Účinkující:
Musica da Camera Brno | dir. Martin Franze
Virtuosi di Mikulov | dir. Hana Matušková
Symfonický orchestr ZUŠ města Brna

Dirigent | Jakub Hrůša, Lubomír Mátl

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageMusica da Camera

byla založena Martinem Franze v roce 1996 jako vokálně-instrumentální soubor se specializací na českou barokní hudbu a současnou vokální tvorbu. Kromě zakladatele se na vedení tělesa podíleli i další sbormistři a dirigenti. Ansámbl vystoupil na více než 50 koncertech v ČR i v zahraničí a natočil dva kompaktní disky. V současné době pracuje Musica da Camera Brno v ustálené komorní sestavě osmi vokalistů. Jsou to profesionálně působící absolventi středních a vysokých hudebních škol a zpěváci, kteří se intenzivně věnují ansámblovému zpěvu. Soprán – Jana Hrušková, Ivana Mikesková a Veronika Jandlová j.h., alt – Magdalena Vijačková a Michaela Žižková, tenor – Tomáš Pavlík a Jan Popelka, bas – Vít Starka a Štěpán Policer. Na letošní KAMPANILE zpívají členové MdCB sólové party na posledním festivalovém koncertě.


imageSymfonický orchestr ZUŠ města Brna

Jsou mladí, je jich kolem šedesáti, každý ovládá nějaký hudební nástroj a společně hrají už dvacet let. To je orchestr Mladí brněnští symfonikové, hudební těleso tvořené žáky a absolventy základních uměleckých škol města Brna se zázemím v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně na Došlíkově ulici.
Symfonický orchestr ZUŠ města Brna vznikl v roce 1994 z iniciativy ředitelů brněnských ZUŠ, za účelem rozšiřování hudebního obzoru a praktického poznávání hudební literatury v oblasti komorní, ale i symfonické tvorby.
Dirigentem orchestru Mladých brněnských symfoniků je doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Krejčí. Absolvoval brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor zpěv, a Akademii múzických umění v Praze, obor dirigování.

SETKÁNÍ  | Farní kostel sv. Jana  Křtitele v Mikulově | 19.00hod.

Účinkující:
Poysdorfer Weinheber ( A) | dir. Harald Nemec
Virtuosi di Mikulov | dir. Martin Franze 
Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka Moravský Krumlov | dir.Bartoloměj Pitlach
Pěvecké sdružení moravských učitelů | dir. Lubomír Mátl

 

ÚČINKUJÍCÍ

imagePoysdorfer Weinheber ( A) 

vznikl poměrně nedávno jako komorní soubor chrámového sboru. Přesto je nositelem dlouholeté kontinuity kulturního dění v této zemi. Svým repertoárem vyjadřuje pozitivní vztah lidí Dolního Rakouska k radostem současného života.


imageSmíšený pěvecký sbor Karla Němečka Moravský Krumlov

vznikl v roce 1990 Navázal na bohaté tradice sborového zpěvu ve svém působišti a je oporou místního kulturního dění. Sbor má ve svém repertoáru písně lidové, klasické i sakrální, nastudoval i několik mší. Koncertuje ve městě i okolních obcích. Navazuje kontakty s dalšími pěveckými sbory, vystupuje na koncertech po celé Moravě. Hostoval v Praze na Adventních koncertech i v rakouském Hornu.


image

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH UČITELŮ

Pěvecké sdružení moravských učitelů založil Ferdinand Vach, významný pedagog a skladatel. Podařilo se mu ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia sestavit vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl oprostit se od moravského provincionalismu a doznívající vlastenecké nostalgie. Položil tak základy moderní sborové interpretaci, opřené o suverénní technickou dokonalost a umocněné stylovou vytříbeností a hlubokým procítěním ideového obsahu, s nutností zcela nové koncepce umělecké práce - progresivní dramaturgie, vyspělá hlasová kultura, absolutní intonace, zpěv zpaměti. Sdružení přispělo k obohacení národní kultury i tím, že podnítilo založení nových pěveckých sborů, ale také vznik četných a osobitých sborových děl.


TE DEUM | Kostel sv. Václava v Mikulově | 14.00hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov | dir. Martin Franze
Musica da Camera Brno | dir. Martin Franze
Pěvecké sdružení moravských učitelů | dir. Lubomír Mátl
Olga Procházková |  soprán 
Martin Jakubíček, František Šmíd | varhany 

Dirigent | Lubomír Mátl

 

TOPlist