Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 01
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově

31.8.-2.9. 2001

 

 

PROGRAM FESTIVALU

ZAHAJOVACÍ KONCERT | Dietrichsteinská hrobka v Mikulově | 20.00hod.

Účinkující:
Societas Incognitorum | dir. Eduard Tomaštík 
Musica da Camera Brno | dir. Jana Hrušková j.h.
Dirigent | Eduard Tomaštík 

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageSocietas Incognitorum (CZ)

je brněnský vokální soubor, založený Eduardem Tomaštíkem v roce 1997. Zabývá se téměř výhradně interpretací renesanční a raně barokní duchovní hudby. Spolupracuje s předními českými barokními orchestry (Musica Florea, Capella Academica), s nimiž provedl některé Bachovy Lutherské mše. Pravidelně koncertuje s instrumentalisty, kteří se zabývají hrou na autentické hudební nástroje jako jsou theorba, viola da gamba či barokní violoncello. Všichni členové ansámblu jsou absolventy pěveckých tříd brněnské konzervatoře a JAMU. V roce 1998 absolvovali pěvecké kursy pod vedením holandského specialisty Maria von Alteny. 
Soubor Societas Incognitorum čerpá zejména z hudební sbírky olomouckého biskupa Karla Liechtensteina  Castelcorno.Pro dnešní koncert nastudoval soubor Societas Incognitorum moteta pro 4 - 5 hlasů ze sbírky Motteti spartiti. 

image

MUSICA DA CAMERA

Tento komorní smíšený pěvecký sbor byl založen Martinem Franze v říjnu roku 1996 a jeho členy se stali zejména studenti instrumentálních oborů brněnské konzervatoře a posluchači Masarykovy university. V krátké době poté zahájil sbor intenzivní koncertní činnost, což vedlo k neustálému růstu jeho interpretační úrovně. Sbor má za dobu existence na svém účtu přes padesát koncertů v České republice i v zahraničí a nahraná CD. První nahrávkou bylo neobvyklé pojetí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v úpravě Víta Šujana(1996). Podobně tomu bylo i v netradičně pojatých Českých a moravských koledách a vánočních písních Adama Václava Michny z Otradovic (1997). Další CD (1999) obsáhlo skladby brněnských autorů, komponované přímo pro interpretující tělesa. Jednalo se o díla Veroniky Košíkové, Radomíra Ištvána, Pavla Sýkory, Jaromíra Dlouhého a Víta Šujana. Z profilových nahrávek je zřejmý široký rozsah zájmu tohoto sboru, který se zaměřuje jednak na interpretaci barokní hudby, jednak na současnou tvorbu. Těleso prošlo přirozeným vývojem hledání vlastní tváře. Zpočátku byly jeho součástí instrumentální sekce vedené Lukášem Polákem či Martinem Šujanem, nyní podle potřeby spolupracuje s Graffovým kvartetem, komorním orchestrem Ars Collegium či sólisty. Sbormistry jsou v současné době zakladatel sboru Martin Franze a Jitka Kaplová, oba posluchači JAMU v Brně. Jako host dnes vystoupí sbormistryně Jana Hrušková, posluchačka brněnské JAMU ze třídy doc. Josefa Pančíka. 
 

ZAHAJOVACÍ KONCERT | Zámek ve Valticích | 18.00hod.

Účinkující:
Břeclavský komorní orchestr | dir.Josef Kornfeil 
Barbara Brückl (A) | mezzosoprán
Mužský sbor Falkenstein (A) | dir. Georg Leonhart 
Virtuosi di Mikulov | dir. Martin Franze

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageBřeclavský komorní orchestr 

Založen byl v roce 1989 a navazuje na tradice hudebního dění ve městě, v němž působili jako ředitelé hudební školy Janáčkovi žáci Vladimír Ambros a zejména Jan Chovanec. Těleso působí při Základní umělecké škole, jeho členy jsou převážně učitelé této školy, uměleckým vedoucím je zástupce ředitele ZUŠ Josef Kornfeil. Spolupracují s ním mladí umělci, většinou bývalí žáci školy, dnes studenti či absolventi konzervatoří či vysokých uměleckých škol. Orchestr se zabývá zejména interpretací děl starých mistrů  Corelliho, Marcella, Vivaldiho, Bacha, Händela, Stamitze, Mozarta, Haydna a dalších. Má stabilní publikum a popularitu nejen ve svém působišti, ale i v místech, kde hostuje. Nyní přijal pozvání Uměleckého sdružení Virtuosi di Mikulov a veřejnost má příležitost uslyšet břeclavské komorní hráče i ve Valticích a v Mikulově.

 

imageBarbara Brückl (A) 

se narodila v dolnorakouském Mistelbachu. Dostalo se jí výborného hudebního vzdělání, hlasovou výchovu a zpěv posléze studovala u Heidemarie Duvell-Zollnerové. Po maturitě v roce 1996 přešla do Vídně na Universitu pro hudbu a výtvarné umění. Studuje u prof. Helgy Vagnerové-Maierové a prof. Marie Bayerové. Dechovou techniku studuje privátně u Tomáše Fellnera, sborovou praxi koná jako členka Augustiniánského sboru a na vídeňské Pěvecké akademii. Veřejně účinkovala již v roce 1995 v opeře Benjamina Brittena Potopa (v Mariahilfer Oper), od roku 1999 pak vystupuje pravidelně na písňových či vánočních koncertech. V letošním roce již absolvovala pět koncertů, na nichž ji doprovázelo  v Mikulově dobře známé Graffovo kvarteto z Brna.  


imageMužský sbor Falkenstein (A)

je reprezentantem dlouholeté kontinuity kulturního dění v Rakousku. Založen byl již v roce 1907 pod názvem Pěvecký spolek Vpřed. Účastní se živě kulturního dění ve známé dolnorakouské vinařské obci Falkenstein (oblast Weinviertel) a dosahuje pozoruhodných úspěchů jak v koncertní činnosti, tak i na soutěžních přehlídkách. Je organizátorem významných kulturních akcí, například Pěveckého plesu, pod vedením sbormistrů Georga Leonharta, Stefana Gartnera a Güntera Kaisera však účinkuje i na různých benefičních akcích, slavnostech, výstavách a svatbách. V posledních letech je častým hostem na jižní Moravě  velmi úspěšné bylo jeho vystoupení v chrámu sv. Václava v Břeclavi a na festivalu Kampanila 2000 v Mikulově. Devadesáté výročí své existence sbor oslavil vydáním první CD nahrávky Herliches Weinland (Krásná krajina vína). Nahrávka prezentuje ušlechtilou snahu tělesa pečovat o domácí písňové bohatství a neustále zvyšovat náročnost repertoáru a interpretační úroveň. Hosté z Falkensteinu vnášejí do festivalového programu prvek doslova chlapské energie

 

TE DEUM | Kostel sv. Václava v Mikulově | 14.00hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov
Břeclavský komorní orchestr
Jakub Janšta | varhany
Dirigent | Lubomír Mátl

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageJakub Janšta

absolvoval na brněnské konzervatoři hru na varhany u mikulovského rodáka prof. Zdeňka Nováčka a skladbu u prof. Pavla Nováka. Nyní studuje na Hudební akademii múzických umění v Praze u doc. Jaroslava Tůmy, předního českého interpreta varhanních a cembalových děl. Přes své mládí je varhaník Jakub Janšta žádaným sólistou i doprovazečem, je také talentovaným cembalistou a improvizátorem. absolvoval na brněnské konzervatoři hru na varhany u mikulovského rodáka prof. Zdeňka Nováčka a skladbu u prof. Pavla Nováka. Nyní studuje na Hudební akademii múzických umění v Praze u doc. Jaroslava Tůmy, předního českého interpreta varhanních a cembalových děl. Přes své mládí je varhaník Jakub Janšta žádaným sólistou i doprovazečem, je také talentovaným cembalistou a improvizátorem. 


TOPlist