Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 2000
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově
Pod záštitou starosty města Mikulova Dipl. Ing. Stanislava Macha

31.8.-3.9. 1999

 

 

PROGRAM FESTIVALU

ZAHAJOVACÍ KONCERTKostel sv. Václava v Mikulově  | 20.00hod.

Účinkující:
Schola Gregoriana Pragensis
Umělecký vedoucí | David Eben 

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageSchola Gregoriana Pragensis

 byla založena Davidem Ebenem v roce 1987 (D. Eben absolvoval na pařížské konzervatoři obor "dirigování gregoriánského sboru" a v následující sezóně působil jako dirigent Choeur Grégorien de Paris). Schola Gregoriana Pragensis se intenzivně věnuje nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí (Israel, Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Israel). Nahrávky souboru na CD získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, "Zlatá Harmonie"  za nejlepší českou nahrávku roku).
Práce souboru se soustředí jednak na semiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 9.-11. století, jednak na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů v programech zaznívá i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.-15. století.
 

ZAHAJOVACÍ KONCERT | Vstupní sál zámku v Mikulově | 16.00hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov | dir. Martin Franze
Männerchor Falkenstein (A)  | dir. Georg Leonhart 
Komorní ženský sbor Charmone Praha | dir. Jan Kasal
Musica da Camera Brno | dir. Martin Franze
Smíšený pěvecký sbor CANTUS (SK) dir.Blanka Juhaňáková

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageMännerchor Falkenstein (A)

je reprezentantem dlouholeté kontinuity kulturního dění v Rakousku. Založen byl již v roce 1907 pod názvem Pěvecký spolek Vpřed. Účastní se živě kulturního dění ve známé dolnorakouské vinařské obci Falkenstein (oblast Weinviertel) a dosahuje pozoruhodných úspěchů jak v koncertní činnosti, tak i na soutěžních přehlídkách. Je organizátorem významných kulturních akcí, například Pěveckého plesu, pod vedením sbormistrů Georga Leonharta, Stefana Gartnera a Güntera Kaisera však účinkuje i na různých benefičních akcích, slavnostech, výstavách a svatbách. V posledních letech je častým hostem na jižní Moravě  velmi úspěšné bylo jeho vystoupení v chrámu sv. Václava v Břeclavi a na festivalu Kampanila 2000 v Mikulově. Devadesáté výročí své existence sbor oslavil vydáním první CD nahrávky Herliches Weinland (Krásná krajina vína). Nahrávka prezentuje ušlechtilou snahu tělesa pečovat o domácí písňové bohatství a neustále zvyšovat náročnost repertoáru a interpretační úroveň. Hosté z Falkensteinu vnášejí do festivalového programu prvek doslova chlapské energie


imageKomorní ženský sbor Charmone

ženský komorní sbor, který v současné době vystupuje v počtu 18 zpěvaček vznikl poměrně nedávno, v roce 1992. Jeho repertoár sahá od ukázek gregoriánského chorálu až po kompozice současných českých i světových autorů. Sbor vyvíjí bohatou koncertní činnost jak v České republice, tak v zahraničí. Mezi nejúspěšnější zahraniční koncertní vystoupení patří zájezd do Německa a Nizozemí v roce 1994. 
Velmi úspěšně si sbor vedl například na mezinárodním „Adventním festivalu" v Praze, kde v roce 1993 vyhrál kategorii ženských sborů, v roce 1994 obsadil 2. místo a získal cenu Adventního festivalu za provedení gregoriánského chorálu a v roce 1996 obdržel cenu Petra Ebena, jež představuje zatím největší ocenění umělecké práce sboru. Na mezinárodní sborové soutěži v italském Riva del Granda v roce 1996 získala Charmone 2. místo. Uměleckým vedoucím a dirigentem sboru je od samého počátku hudební skladatel, sbormistr a dirigent Jan Kasal, který patří ke známým hudebním osobnostem současného českého kulturního života.
 

imageMusica da camera brno

Smíšený komorní sbor Musica da Camera Brno vznikl v roce 1996. Jeho členy jsou studenti instrumentálních oborů Konzervatoře Brno a posluchači brněnských vysokých škol. Sbormistrem je Martin Franze, absolvent brněnské konzervatoře a nyní posluchač Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Sbor usiluje o propagaci sborové tvorby českých autorů a na více než čtyřiceti koncertech uvedl nejen díla osvědčených skladatelů (Janáček, Martinů), ale i novinky představitelů nové brněnské autorské generace (Košíková, Šujan). V roce 1997 vydal CD "České a moravské koledy a vánoční písně Adama Michny z Otradovic" a letos vychází CD s kompozicemi brněnských autorů.
Musica da Camera Brno spolupracuje s řadou mladých pěvců a instrumentalistů. Získala zlatou a stříbrnou medaili na soutěži Juventus mundi cantat Olomouc 1999 v kategorii komorních sborů a duchovní hudby.
 

imagesMÍŠENÝ Pěvecký sbor cantus (Bratislava)

Vznikl v Bratislavě v roce 1984. Od roku 1989 je jeho sbormistryní Mgr. Blanka Juhaňáková, absolventka bratislavské konzervatoře a brněnské Janáčkovy akademie múzických umění (klavír, sborové dirigování). Pod jejím vedením vyvinul sbor rozsáhlé aktivity a dosáhl pozoruhodné umělecké úrovně.

Programový záběr je velice široký - od G. B. Pergolesiho přes J. Haydna, W. A. Mozarta, G. Rossiniho  a F. Schuberta až po B. Martinů, či M. Kroupu. Nechybějí ani úpravy lidových písní. Mnohá z nastudovaných děl natočil Slovenský rozhlas a např. 4. Symfonie H. Briana, připravená se Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu, vyšla na CD.

Sbor se zúčastnil řady festivalů v celé Evropě a získal mnohá prestižní ocenění. Zajímavá je i jeho spolupráce s Hodonínským symfonickým orchestrem. V sólových partech s ním účinkují přední slovenští pěvci.


TE DEUMKostel sv. Václava v Mikulově  | 14.00hod.

Účinkující:
Smíšený pěvecký sbor CANTUS (SK) dir.Blanka Juhaňáková
Virtuosi di Mikulov | dir. Martin Franze
Musica da Camera Brno | dir. Martin Franze
Symfonický orchestr konzervatoře Brno | dir. Aleš Podařil 

 

ÚČINKUJÍCÍ

image

SYMFONICKÝ ORCHESTR KONZERVATOŘE BRNO

vyvíjí činnost od třicátých let XX. století. V jeho čele stáli například Quido Arnoldi, Zdeněk Chalabala, Břetislav Bákala, Jiří Pinkas a další. Již 10 let je v jeho čele Mgr. Aleš Podařil, pod jehož vedením se orchestr neomezuje pouze na doprovody nejlepších absolventů, ale spolupracuje i při hostování universitních orchestrů z USA, účastní se prestižních soutěží a sklízí úspěchy při vystoupeních v zahraničí. Orchestr natočil též několik snímků pro ČRo a několik CD (poslední pod názvem Symfonický Jablkoň). Stále stoupající úroveň orchestru mu v posledních letech dovolila provést i velmi náročná díla (Stravinského Petrušku, Symfonické fantazie B. Martinů či 1. houslový koncert D. Šostakoviče).


TOPlist