Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

KAMPANILA 99
Mezinárodní festival pěveckých sborů v Mikulově
Pod záštitou starosty města Mikulova Dipl. Ing. Stanislava Macha

3.-5.9. 1999

 

 

PROGRAM FESTIVALU

ZAHAJOVACÍ KONCERT | Farní kostel sv. Jana  Křtitele v Mikulově | 19.30hod.

Účinkující:
Smíšený pěvecký sbor CANTUS (Bratislava)
Henrietta Lednárová | soprán
Elena Hladíková | mezzosoprán
Jaroslav Dvorský | tenor
Gustav Beláček | bas
Marek Tomašovič | klavír
Dirigent | Blanka Juhaňáková

Gioacchino Rossini (1792-1868)
Petite Messe Solennelle
pro smíšený sbor, sólisty a klavír

 
KYRIE
Kyrie eleison
     
GLORIA
Gloria in excelsis Deo
Gratias agimus tibi
Domine Deus
Qui tollis peccata mundi
Quoniam tu solus Sanctus
Cum Sancto Spiritu
     
CREDO
Credo in unum Deum
Crucifixus
Et resurrexit
Prelude religieux
     
SANCTUS
O Salutaris hostia
     
AGNUS DEI

 

ÚČINKUJÍCÍ

imagesMÍŠENÝ Pěvecký sbor cantus (Bratislava)

Vznikl v Bratislavě v roce 1984. Od roku 1989 je jeho sbormistryní Mgr. Blanka Juhaňáková, absolventka bratislavské konzervatoře a brněnské Janáčkovy akademie múzických umění (klavír, sborové dirigování). Pod jejím vedením vyvinul sbor rozsáhlé aktivity a dosáhl pozoruhodné umělecké úrovně.

Programový záběr je velice široký - od G. B. Pergolesiho přes J. Haydna, W. A. Mozarta, G. Rossiniho  a F. Schuberta až po B. Martinů, či M. Kroupu. Nechybějí ani úpravy lidových písní. Mnohá z nastudovaných děl natočil Slovenský rozhlas a např. 4. Symfonie H. Briana, připravená se Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu, vyšla na CD.

Sbor se zúčastnil řady festivalů v celé Evropě a získal mnohá prestižní ocenění. Zajímavá je i jeho spolupráce s Hodonínským symfonickým orchestrem. V sólových partech s ním účinkují přední slovenští pěvci.


SETKÁNÍ Nástupní sál zámku v Mikulově | 16.00hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov | dir. Martin Franze
Sbor městského kostela v Poysdorfu ( A) | dir. Prof. Helmut Reichl
Smíšený městský pěvecký sbor města Valtic  | dir. Milan Kolář
Musica da Camera Brno | dir. Martin Franze

Brněnský filharmonický sbor "BESEDA BRNĚNSKÁ"  | dir. Aleš Podařil

ARS COLLEGIUM  | dir.  Štěpán Graffe

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageSTADTKIRCHENCHOR POYSDORF ( A ) 

Chrámová hudba a zpěv mají v Poysdorfu dlouholetou tradici. Současný pěvecký  spolek Městský chrámový sbor Poysdorf byl založen v roce 1979 a slaví letos dvacet let svého trvání. Má dvacet pět aktivních členů, ale k provedení některých skladeb zve čestné hosty - zpěváky a instrumentalisty. 
Jeho hlavním cílem je celoroční hudební dotváření církevních svátků. Zpěvačky a zpěváci, přicházející ze všech profesních skupin, však pracují celoročně a mimo duchovní hudby (mše od W. A. Mozarta, J. Haydna, ale i např. J. J. Ryby) uvádějí i díla světská, včetně spirituálů a lidových písní. 
Dirigentem sboru je od roku 1998 Prof. Helmut Reichl, který je absolventem vídeňské konzervatoře v oboru trubka. Od roku 1987 vyučuje na Spolkovém reálném gymnaziu v Laa /Taya. Vystupuje nejen s různými  soubory, ale také koncertně jako sólista. 

imagesMÍŠENÝ Pěvecký sbor MĚSTA VALTIC    

První smíšený sbor ve Valticích byl založen před více než třiceti lety Oldřichem Klanicou. Pro nedostatek mužských hlasů po dvou letech zanikl a Milan Kolář založil úspěšný ženský pěvecký sbor, který pracoval devět let. Nynější sbor založil opět Milan Kolář v roce 1990. Pravidelně uvádí vánoční mše (J. J. Ryba, Očenášek, Marhula), koncerty v zámecké kapli a okolních obcích, včetně rakouských. Se sborem spolupracují klavíristky Marie Šrámková a Jindřiška Grešová. Pořádá i koncerty pro školní mládež.


imageMUSICA DA CAMERA BRNO

Smíšený komorní sbor Musica da Camera Brno vznikl v roce 1996. Jeho členy jsou studenti instrumentálních oborů Konzervatoře Brno a posluchači brněnských vysokých škol. Sbormistrem je Martin Franze, absolvent brněnské konzervatoře a nyní posluchač Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Sbor usiluje o propagaci sborové tvorby českých autorů a na více než čtyřiceti koncertech uvedl nejen díla osvědčených skladatelů (Janáček, Martinů), ale i novinky představitelů nové brněnské autorské generace (Košíková, Šujan). V roce 1997 vydal CD "České a moravské koledy a vánoční písně Adama Michny z Otradovic" a letos vychází CD s kompozicemi brněnských autorů.
Musica da Camera Brno spolupracuje s řadou mladých pěvců a instrumentalistů. Získala zlatou a stříbrnou medaili na soutěži Juventus mundi cantat Olomouc 1999 v kategorii komorních sborů a duchovní hudby.
 

 

imageBRNĚNSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BESEDA BRNĚNSKÁ

Je jedním z nejdéle existujících českých sborů. Byl založen skladatelem a sbormistrem Pavlem Křížkovským již v roce 1860. Po dvanáct let stál v jeho čele Leoš Janáček, s nímž sbor uvedl jako světovou premiéru Glagolskou mši. Janáček také těleso orientoval na hudbu kantátovou a oratorní. Tomuto zaměření zůstal  Brněnský filharmonický sbor věrný až do současnosti.
Sbor po celou dobu své existence úzce spolupracoval s významnými autory.  Uváděl skladby Antonína Dvořáka či Otakara Ostrčila, interpretuje i současné skladatele (Antonín Tučapský, Zdeněk Pololáník, Mojmír Hanák a další).
Mimo Křížkovského a Janáčka stáli v posledních letech v čele sboru Jan Řezníček, Jan Rozehnal a Petr Kolář. Současným sbormistrem je prof. Stanislav Kummer, který  absolvoval hru na housle na  brněnské konzervatoři a dirigování u prof. O. Trhlíka na Janáčkově akademii múzických umění. 
Sbor vyvíjí bohatou koncertní činnost doma i v zahraničí (Francie, Polsko, Slovensko, Německo, Anglie). Ve svém repertoáru má vedle velkých oratorních děl a mší i drobnější útvary, moteta a písně. 
 

imageARS COLLEGIUM

Student 6. ročníku  Konzervatoře Brno Štěpán Graffe ze třídy prof. Jiřího Besperáta je zakladatelem a primáriem smyčcového kvarteta (Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík - housle, Lukáš Cybulski - viola a Jaroslav Havel - violoncello). Tento mladý soubor vzniklý v roce 1997 má podporu předních brněnských umělců (prof. Miloš Vacek, prof. Rudolf Šťastný či prof. Adolf Sýkora) a získal již řadu úspěchů a uznání. Je laureátem mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec a ve světové premiéře natočil na CD "2. smyčcový kvartet" brněnského skladatele Jaromíra Dlouhého.
Z iniciativy členů Graffova kvarteta byl v roce 1998 založen komorní orchestr Ars collegium, jehož stálým spolupracovníkem je prof. Šárka Pilátová. Sólisty jsou houslisté Štěpán Graffe a Magdaléna Tomášková, která po studiích v Plzni u prof. Radky Beranové pokračuje v 6. ročníku  brněnské konzervatoře ve třídě prof. Ivany Tomáškové. Mimo jiná ocenění je nositelkou ceny Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení jeho skladeb.
Štěpán Graffe und Lukáš Bednařík - Geige, Lukáš Cybulski - Viola, Jaroslav Havel - Violoncello.

TE DEUM | Kostel sv. Václava v Mikulově | 14.00hod.

Účinkující:
Virtuosi di Mikulov
Musica da Camera Brno
Brněnský filharmonický sbor "BESEDA BRNĚNSKÁ"
Symfonický orchestr posluchačů brněnské konzervatoře

Dirigent | Aleš Podařil

 

ÚČINKUJÍCÍ

imageSYMFONICKÝ ORCHESTR POSLUCHAČŮ BRNĚNSKÉ KONZERVATOŘE

Tento mladý a generačně neustále proměnlivý celek je složen ze studentů vyšších ročníků nástrojových oddělení. Mnozí z nich jsou laureáty instrumentálních soutěží, zúčastnili se orchestrálních kursů v Salzburgu nebo sezónním orchestru Claudia Abbada. 
Zásluhou vedoucích pedagogů měl orchestr vždy dobré jméno. U dirigentského pultu v minulosti stáli například František Neumann, Zdeněk Chalabala, Quido Arnoldi, Bohumír Liška, Jiří Pinkas či Zbyněk Mrkos.
Od roku 1994 je v čele tohoto tělesa Aleš Podařil. Studoval na brněnské konzervatoři housle a dirigování a v roce 1980 absolvoval na JAMU obor sbormistrovství a dirigování. V době studií působil jako houslista v Janáčkově opeře, později jako sbormistr a dirigent v divadelních a symfonických tělesech. Dlouhé roky byl hudebním režisérem a dirigentem v brněnském rozhlase. Nyní jako profesor dirigování zúročuje své profesionální zkušenosti. Se Symfonickým orchestrem brněnské konzervatoře realizoval řadu zajímavých projektů u nás i v zahraničí. Zde nelze opomenout jeho řízení společného vystoupení 160 hráčů vlastního tělesa a Chicago Youth Symphony Ochestra z ledna 1999. Koncerty orchestru Konzervatoře Brno pravidelně natáčí Český rozhlas
 

 

TOPlist