Smíšený pěvecký sbor Virtuosi di Mikulov

STRUČNÁ HISTORIE SBORU

Pěvecký sbor Uměleckého sdružení Virtuosi di Mikulov vznikl roku 1996 z podnětu milovníků umění, sdružených kolem tehdejšího neformálního mikulovského kulturního centra - hotelu Rohatý krokodýl. Z původně spíše recesisticky zaměřené skupiny se v krátké době vytvořil komorní pěvecký sbor. Významnou roli zde sehrála brněnská hlasová pedagožka Helena Halířová - Supová a sbormistr Petr Špaček.

V roce 1997 stanul v čele tělesa mladý sbormistr Martin Franze. Na zpěváky měl větší požadavky a úroveň sboru šla rychle nahoru. Již v roce 1998 uvedli Virtuosi di Mikulov Missu brevis Zdeňka Lukáše a řadu děl Leoše Janáčka.

Významnou hranicí byl rok 1999, kdy byla nastudována skladba "Missa in F" Josepha F. Blahacka, objevená v archivech mikulovského Piaristického gymnázia (založeného v roce 1631) a Význačně kolegiální kapituly u sv. Václava, a kdy byl uspořádán první ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů "Kampanila 99". K této příležitosti nastudovali Virtuosi di Mikulov Te Deum Antonína Dvořáka.

Vrcholem festivalových koncertů bylo uvedení skladeb z mikulovských hudebních archivů, které vybral, připravil k provedení a nastudoval Martin Franze. Na Kampanile 2001 je mikulovští Virtuosi uvedli za řízení předního českého sbormistra Lubomíra Mátla. Programovou novinkou byly swingové skladby. Poprvé byl také pořádán zahajovací koncert v rekonstruované Ditrichštejnské hrobce a Přehlídkový koncert na zámku ve Valticích.

Virtuosi di Mikulov uvádějí již od roku 1996 každoročně Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Účastní se pěveckých festivalů a spolupracují s dalšími pěveckými sbory v České republice, na Slovensku, v Rakousku a Německu. Odborníci je v poslední době řadí mezi přední komorní sbory jihomoravského regionu.PODROBNÁ HISTORIE SBORU

Rok 1996
Myšlenka založení pěveckého sboru se zrodila 27. ledna v hlavách milovníků umění v hotelu Rohatý krokodýl na společenském večírku firmy RAP. Autorem poněkud nadneseného názvu Virtuosi di Mikulov je Martin Mysliveček. Původně spíše recesisticky zaměřená skupina se záhy přeměnila v komorní pěvecký sbor. O organizační záležitosti se starala hlavně Marcela Effenbergerová. Prvním sbormistrem byl Petr Špaček, hlasovou poradkyní Helena Halířová-Supová. První vystoupení sboru se uskutečnilo 18. května na mikulovském zámku u příležitosti vernisáže výstavy restaurátora Pavla Klimeše. 21. prosince byla v Nástupním sále mikulovského zámku uvedena Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Bylo to vyvrcholení prvního roku činnosti. Dne 26. prosince se v Gajdošově sále konal Vánoční koncert.

Rok 1997
8. června se v synagoze konal koncert, na němž se sbor rozloučil s dosavadním vedením a poděkoval za spolupráci. Po prázdninách se ujal vedení sboru Martin Franze. Dne 11. září zpíval sbor v Rajské zahradě pražského hradu při příležitosti zahájení výstavy Dílna 94 - 97. 20. prosince byla znovu s velkým úspěchem uvedena Rybova Česká mše vánoční.

Rok 1998
Dne 10. června 1998 bylo Ministerstvem vnitra zaregistrováno Umělecké sdružení Virtuosi di Mikulov, jehož zatím jedinou součástí je pěvecký sbor. Ten tím získal právní subjektivitu. První předsedkyní se stala Dagmar Valová. 17. června uvedli Virtuosi di Mikulov Lukášovu Missa brevis v brněnském chrámu U minoritů. VdM byli přizváni k spolúčasti na Pálavském vinobraní. 28. listopadu byl záznam Lukášovy Missa brevis vysílán Českým rozhlasem. 16. prosince byla Rybova mše provedena v chrámu Spasitele v Brně na Karáskově náměstí, v Mikulově byla uvedena 12. a 20. prosince. Účastnili se i zpěváci z širokého okolí.

Rok 1999
V sobotu 19. června byla v Nástupním sále mikulovského zámku uvedena Missa in F od Josefa F. Blahacka. Tato skladba pochází z archivu Svatováclavské kapituly a Piaristického gymnázia. 29. června zpívali VdM v muzeu na derniéře výstavy dánské fotografky Jarmily Cuhrové. Ve dnech 3. - 5. září uspořádali Virtuosi di Mikulov první ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Kampanila ´99. Ve středu 8. září vystoupili spolu s Besedou brněnskou a sborem Musica da camera Brno na benefičním koncertu v chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie v Brně na Křenové ulici. Zpívalo se Te Deum Antonína Dvořáka. Rybova Česká mše vánoční byla uvedena v netradiční úpravě Víta Šujana pro cimbál a komorní orchestr.

Rok 2000
Předsedkyní byla Dagmar Němcová. Virtuosi di Mikulov se podíleli na Vánočních benefičních koncertech Katolické charity v Brně. V sobotu 29. dubna odjeli na svůj první zahraniční zájezd do saského města Altmittweidy. Na dvou koncertech uvedli Janáčkovy Ukvalské písně, duchovní hudbu a spirituály. Zpívali na svěcení vína v Gajdošově sále. Rybova Česká mše vánoční byla uvedena v chrámu sv. Jana Křtitele.

Rok 2001
Předsedou se stal Svatopluk Vrbka. Studovaly se skladby z mikulovských archivů a série skladeb swingového charakteru ("Olomoucký" program). Na vánoční koncerty se nastudovalo Vánoční oratorium Camila Saint-Saënse a Rybova Česká mše vánoční.

Rok 2002
Byl navázána spolupráce s někdejšími členy Brněnského akademického sboru. Virtuosi zpívali Requiem G. Faurého. Po 56 letech přivedli do Mikulova Pěvecké sdružení moravských učitelů. Při uvedení České mše vánoční J. J. Ryby spoluúčinkoval mikulovský orchestr Collegium magistrorum, řídil Jakub Hrůša.

Rok 2003
V sezóně 2002 - 2003 byla sbormistryní Hana Matušková. Uskutečnil se koncertní zájezd do severní Itálie. VdM zabezpečili koncert pražského pěveckého spolku Hlahol a jejich družebního partnera Phoenix Collegium Musicale z Luc Sur Mer (Normandie). Vánoční koncert v piaristickém chrámu sv. Jana Křtitele byl věnován vzpomínce na české emigranty, kteří před pětatřiceti lety prchali přes hranice u Mikulova do svobodného světa a byli s otevřenou náručí přijati rakouskými občany. Uvedeno bylo opět Oratorio de Noël, op. 12 Camilla Saint-Saënse.

Rok 2004
Těžiště práce bylo v přípravě festivalu Kampanila ´04, který byl věnován české hudbě. Na závěr roku byla uvedena Vianočná omša Juraje Zrunka ve spolupráci se Zuzanou Lapčíkovou (cimbál).

Rok 2005
Na podzim se uskutečnil umělecký zájezd do Vrsaru (Istrie, Chorvatsko). Martin Franze ukončil dlouholetou spolupráci s Virtuosi di Mikulov Podzimním koncertem, na němž předal pomyslnou taktovku své nástupkyni Zuzaně Pirnerové.
TOPlist